Gönderen Konu: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 01-30  (Okunma sayısı 33175 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

  TA3BQ
 • Ziyaretçi
                                   
1) Duran dalga oranı (SWR) aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) 0    b) 1     c) 10    d) SonsuzSWR değeri RF enerjisini antene taşıyan transmisyon hatlarında meydana gelen SWR değeridir..Duran dalga olarak adlandırılan ve transmisyon hattının karakteristik empedansının antenin çalışılan frekanstaki karakteristik empedansına uygun olmaması durumunda Rf enerjisinin bir kısmı geriye yansır..Yansımanın miktarı iki empedans arasındaki farka bağlıdır.Transmisyon Hatları yazımızda da belirttiğimiz gibi :
                           Giden takatin karekökü + Yansıyan takatin karekökü
                SWR = -----------------------------------------------------------
                           Giden takatin karekökü -  Yansıyan takatin karekökü
Olduğundan  SWR hiçbir zaman 1 den küçük olamaz..SWR nin en iyi değeri 1 değeridir..Yani Zo empedansı ile Zyük  empedansının eşitliği durumunda değer 1 olarak çıkar..Formüle göre söylersek :
                                  Zo                          Z yük
                SWR =  -------------- veya ---------------   
                                  Z yük                     Zo
                               
olarak Zo veya Z yük’ten hangisi küçükse  o değer paydaya alınır.

Burada Zo = 50 ohm , Z yük 50 ohm ise SWR değeri = 50 / 50 = 1 olacaktır..
Zo = 60 ohm, Zyük = 50 ohm ise  60 / 50 = 1,20 SWR vardır..
Zo = 50 ohm, Z yük = 60 ohm ise değeri küçük olanı paydaya aldığımızdan
SWR değeri = 60 / 50 = 1,20 olacaktır..Böylece her durumda SWR’nin değerinin 1’ den küçük olamayacağı açıktır..
Bu halde  “a” şıkkı işaretlenecektir..


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)  Besleme hattı tiplerinden biri olan çıplak iki telli hat, izolatör çubukları ile sabit
mesafede tutulurlar. İki tel arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Karakteristik empedansa
b) Kullanılan telin direncine
c) Havadaki nem oranına
d) Hiçbirine


İki tel arasındaki mesafe telin Karakteristik empedansına bağlıdır.Bu bilgi ayni zamanda bize, çift nakilli nakil (Twin Transmisyon line) hatlarında istediğimiz empedansta nakil hattı yapmamıza yardımcı olur.Bu tip hatların muhtelif isimleri vardır : Kedi merdiveni,merdiven basamağı,ikiz hatlar vs..
 Doğru cevap “a” şıkkı olacaktır

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3)  1 W ve 1 Mohm „luk bir dirençten geçirilebilecek maksimum akım aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 10 üssü-6 A     b) 10üssü-3 A         c) 0.1 mA    d) 10üssü-12 A                  Ohm kanunu formüllerinden biri şöyledir :
                                     
                                                  P  = I kare x R
Yani Bir elektrik devresindeki  Güç,  o devreden geçen akımın karesi ile devrenin ohm olarak  rezistans değerinin çarpımına eşittir.Şimdi,  Sorudaki değerleri yerlerine koyarsak :       1Mohm = 1.000.000 ohm olduğundan ve P = 1 wat verildiğinden :

                            1 = I kare x 1.000.000    olur.       

Basit aritmetik işlemi ile “I kare” yi yalnız bırakırsak :

                                                        1
                                             ------------------ = I kare olacaktır. .
                                                1.000.000

                                                                    1
Buradan          :                       Karekök  -----------  =  I olur       Buradan  = 0.001 değerini elde ederiz.
                                                              1.000.000
     0.001 ayni zamanda 10 üssü -3 olduğundan sorunun cevabı “b” şıkkı olacaktır… Yani  10 üssü – 3 Amper.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soru- 4
Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap

SWR metre daima  TX cihazının çıkışına bağlanır.Böylece cihazın çıkış empedansı ile hattın karakteristik empedansının uyuşup uyuşmadığını görürüz.Modern TXRX cihazlarının hepsinin çıkış empedansları 50 Ohm olduğundan Radyofrekans  (RF)  enerjisini yüke taşıyacak nakil hattınında 50 ohm empedansta olması istenir..Cevap A noktası olacaktır.
O halde “a” şıkkı doğrudur.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soru- 5
Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap


Şekildeki hat 50 ohm karakteristik empedanslı bir koaks kablo parçasıdır.Ancak uzunluğu ¼ dalga boyunda olduğu ve bir ucu kısa devre yapıldığından devrede paralel rezonans devresi gibi davranır.Paralel rezonans devrelerinde devrenin empedansı çok yüksektir, adeta sonsuz gibidir.Dolayısı ile şekildeki bu devreninde empedansı sonsuza yakın  değerdedir.
Bu durumda doğru cevap (d) şıkkı olacaktır.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Girişine 10 kilohertz frekansında bir sinyal verilen bir frekans katlayıcıdan 120
Kilohertzlik bir çıkış isteniyorsa, aşağıdaki devrelerden hangisine ihtiyaç duyulur?
a) Frekans dörtleyici
b) Bir frekans dörtleyici ve bir frekans ikileyici
c) Bir frekans üçleyici ve bir frekans ikileyici
d) Bir frekans dörtleyici ve bir frekans üçleyici


Frekans katlayıcı devreler, giriş işaretini, çıkışta istenildiği oranda katlayarak ihtiyacımız olan frekanslara ulaşmamızı sağlayan devrelere verilen isimdir.Sorudaki 10KHz lik giriş işaretini 120 KHz e yükseltmek için frekans katlayıcı devrenin giriş frekansını 12 kere katlaması gerek olduğu açıktır. 120 / 10 = 12
Böylece cevaplardaki (d)  şıkkındaki devre önce 4 kere sonrada 3 kere katlama yapabildiği için  4 x 3 = 12 kere katlama yapmaktadır.. 12 x 10 KHz  = 120 KHz
Doğru cevap (d) şıkkıdır.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) SWR değerlerindeki düzensiz değişikliklerle ne gösteriliyor olabilir?
a) Verici modüle ediliyor
b) Besleme hattı veya anteninizdeki gevşek bağlantı
c) Verici aşırı modüle ediliyor
d) Diğer istasyonlardan karışma sinyalinizi bozuyor


SWR değerindeki düzensiz değişiklikler besleme hattı veya anten bağlantı noktalarındaki gevşek bağlantıya işaret eder..Besleme hattındaki gevşeklik, besleme hattının iki ucuna bağlanan konnektörlerde oluşabilir.Antendeki gevşeklik de yine anten bağlantı konnektöründen ileri gelebilir.
Doğru cevap (b) şıkkıdır..


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 ) Bir süperheterodin alıcı 880 Khz‟e ayarlanmıştır. Alıcının ara frekansı 455 Khz olduğuna göre lokal osilatör frekansı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1335 Khz b) 1790 Khz c) 2000 Khz d) 880 Khz


Süperheterodin alıcılarda lokal osilatör frekansı daima alma frekansının üstünde ve ara frekansı ile toplamı kadardır..Yani Alma FRx + FI = LOF, değerleri yerine koyarsak  Lokal osilatör frekansı 880 KHz + 455 KHz = 1335 KHz olacaktır.
Doğru cevap (a) şıkkıdır.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Bir SSB vericisinin çıkış katında hangi yükselteç türü kullanılır?
a) A sınıfı     b)B sınıfı      c) C sınıfı    d) AB sınıfı


Amplifikatörler yani yükselteçler 4 sınıfa ayrılırlar:
A sınıfı, B sınıfı, AB sınıfı , C sınıfı.
A sınıfı yükselteçler yüksek sadakatli ( high fidelity)çıkışa mukabil d.c. besleme devresinden oldukça yüksek miktarda akım çekerler.Yani randıman  (efficiency ) oranı  düşüktür.Bir amplifikatörde iki giriş gücü kullanılır,birisi Giriş işareti gücü, ikincisi ise d.c takat gücüdür, bunların birbirine oranı amplinin verimlilik, yani randıman değerini oluşturur. Yüksek sadakatli çıkış, girişe uygulanan işareti hiç bozmadan yükselterek çıkışa vermek demektir.
B snıfı yükselteçler zayıf sadakatli ama randıman oranı  biraz daha iyi yükselteçler olarak bilinirler.
AB sınıfı yükselteçler A sınıfından biraz daha zayıf sadakatli ve verim oranı  biraz daha iyi  yükselteçlerdir.
C sınıfı bunların en az sadakatli olan tipidir.Buna mukabil verim oranları çok iyidir.
SSB vericilerinde giriş işaretinin çıkışta hiç bozulmadan alınması esas olduğundan veriminin azlığına  bakılmaksızın A sınıfı yükselteçler kullanılır.
Doğru cevap (a) şıkkıdır.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) 455 Khz ara frekanslı bir alıcı, 3775 Khz‟i dinlemek üzere ayarlanmıştır. Lokal osilatör frekansı sinyal frekansından büyük olduğunda bu alıcının hayal frekansı (image frequency) nedir?
a) 4685 Khz b) 3320 Khz c) 4230 Khz d) 2865 Khz


Süperheterodin alıcılarda antenden gelen işaret ile lokal osilatörden gelen işaret bir karıştırıcı devresinde karıştırılarak üçüncü bir frekans üretildiğini biliyoruz.,Buna Ara frekans (IF) denildiğini biliyoruz.Genellikle bu frekans alıcılarda 455 KHz olarak seçilir.Lokal osilatör frekansı gelen işaretten büyük ise Lokal osilatör frekansı
Fs + FI olacaktır.Karıştırıcı çıkışında : Flokal + Fs , ve Flokal - Fs olarak iki işaret üretilir.
Sorudaki örnekte verilen değerlere göre, alıcı 3775KHz frekansında yayın yapan bir vericiye ayarlanmıştır.Ara frekansı 455KHz olduğuna göre ve Lokal osilatör frekansı gelen işaretten büyük olduğuna göre :
3775 + 455 = 4230KHz olacaktır.Şimdi 4230 + 3775 = 8005 KHz , diğeri 4230-3775 = 455 KHz.
Görüldüğü üzere birinci ürün işimize yaramamaktadır.İkinci üretilen işaret 455 KHz olduğundan IF katından
 geçerek istenilen çıkışı üretecektir.Alıcılarda yapılmakta olan  Heterodin işlemi budur..Ancak bölgede 4685 KHz frekansında çalışan oldukça güçlü bir verici daha  faaliyettedir.Bu sinyalde lokal osilatör frekansı ile mikserde karıştırılacağından ve neticede de 455KHz lik ikinci bir ara frekans daha üretileceğinden bu işareti de alıcının çıkışında duyulacaktır.Nasıl olur diyorsanız hesabı yapalım :
    4685 KHz – 4230 KHz = 455 KHz.İşte bu ikinci frekansın alıcıda işitilmesi olayına İkinci kanal karıştırması ( Second channel interference) veya Hayal frekansı (Image frequency) denilmektedir.
Hayal frekansını bulmak için bir formül vardır :
                                                          Fs + (2xIF )
Buna göre yukarıdaki hayal frekansını bir daha bulalım..Değerleri yerlerine koyarsak :
                                    3775 + ( 2x455 ) = Hayal frekansı = 3775 + 910 = 4685  olacaktır.
 Doğru cevap (a) şıkkı olacaktır.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Bir SSB vericisinin dengeli modülatör çıkışında aşağıdakilerden hangileri vardır?
               
a)   Tam taşıyıcı ve çift yan band
b)   Tam taşıyıcı ve tek yan band
c)   Sadece çift yan band
d)   Sadece tek yan band


Dengeli modülatörler kendilerine uygulanan taşıyıcı (Carrier) ve modüle edici (modulating signal) işaretlerin içinde bulunan taşıyıcıyı (Carrier ) bastırır yani filtre eder ve  sadece çift yan bandın ( double side band ) çıkışına müsaade ederler..   
Doğru cevap ( c ) şıkkı olacaktır.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12) Bir yarım dalga anteninin boyu 7.5 metredir.Bu antenin yaklaşık rezonans frekansı nedir?
             
               a) 15 MHz            b) 20 MHz         c) 25 MHz           d) 30MHz


Anten yarım dalga boyunda olduğuna göre önce tam dalga boyunu bulalım : 7.5 x 2  = 15 metre               olacaktır. Dalga boyu ve frekansla ilgili formüller  şöyledir :

                                            300 000                                    3 x 10 üssü 5  =300 000                              300
               Lamba (metre) =  ------------     veya   F (KHz) = -------------------------------       Lambda =-----------
                                            F (KHz )                                         Lambda (metre)                                   F (MHz)

               Lambda = Metre cinsinden frekansın dalga boyu için kullanılan Yunanca Lambda harfi               
               F (KHz) = KHz cinsinden frekans           KHz = KiloHertz  = 1000 Hertz   

Soruda antenin rezonans frekansı sorulduğundan ikinci formül daha uygun olacaktır.Değerleri yerlerine    koyarsak : 
                                                        300 000       
                                F (KHz) =   ----------------  = 20 000 KHz       
                                                        15 (Metre)

              1000 KiloHz = 1 Mega Hz   olduğundan  20 000 KHz = 20 MHz olacaktır.
                                                       
 
              Antenin rezonans frekansı 20 MHz  ve sorunun  cevabı ( b ) şıkkı olacaktır.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

13 ) Bir verici istasyonun frekansı yerine bazen bir uzunluk verilir.Metre cinsinden verilen bu uzunluk aşağıdakilerden hangisinin ölçüsüdür?
             
a)   Elektromanyetik dalgaların yayuılabileceği en uygun yüksekliğin
b)   Yayın yapılan frekansa karşılık gelen dalga boyunun                 
c)   Antenin yerden yüksekliğinin
d)   Anteni vericiye bağlayan iletim hattının ideal boyunun


Frekans yerine uzunluk verildiği zaman frekansın lambda boyu veriliyor demektir.12 inci soruyu dikkatlice incelediyseniz, radyo dalgalarının boşluktaki hızı, frekansı ve dalga boyu arasında bir doğru orantı vardır.Buradan cevabın (b) şıkkı olacağını bulabilirsiniz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 ) 10 MHz’de rezonansa gelen çeyrek dalga bir antenin boyu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

              a) 7.5 m                        b) 15 m                            c) 20 m                                 d) 30 m


             
              Çeyrek dalga anten deyimi, ¼ dalga boyundaki anten için kullanılan bir deyimdir.Şimdi cevaba dönelim, frekans verilmiş, dalga boyu verilmiş, Radyo dalgalarının hızı da belli .Formüle uygularsak :
                                                                    300                                       30
                                              lambda =  ------------- x  ¼  = 30 x ¼   = -------- =  7.5 m  olacaktır.
                                                                   10 MHz                                  4

               Doğru cevap (a) şıkkıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 ) Şekildeki yayılım kalıbı, hangi anten tipine aittir.
                                                                                                                                                                       

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap

Şekildeki yayılım kalıbı yarım dalga dipolün yayılım kalıbıdır.Doğru cevap (a) şıkkıdır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 ) Aşağıdaki antenlerden kazancı en yüksek olan hangisidir?                   
     a) İzotropik anten                                                           b) Yatay dipol
     c) Çeyrek dalga Markoni                                                 d) Yagi


Yagi antenler iki Japon bilim adamının (Yagi ve Uda) bulduğu ve tanıttığı anten tipi olup hem yönlü  hem de kazanclı antenlerdir.Sorudaki anten tiplerinin hepsinden daha fazla kazanclıdırlar.
Doğru cevap (d) şıkkıdır.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 )  Aşağıdaki şekilde görülen antenin tipi nedir?


Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap


         a) END FED (dipten beslemeli)                                                 b) Basit dipol
      c) Cubical quad                                                                        d) Trap dipol (kapan dipol)


Şekildeki antenin iki kolunda da birer tane paralel rezonans devresi görülmektedir.Paralel rezonans    devrelerinin  rezonansa geldikleri frekanslardaki empedanslarının  çok yüksek olduğunu biliyoruz.O halde kapan olarak kullanılabilirler, yani devrenin bir kolundan diğer koluna geçirmek istemediğimiz bir frekans varsa araya o frekansta rezonansa gelen kapan devreleri (Trap) koymak akıllıca bir iş olacaktır.Bir nevi band geçirmeyen yani band durduran filtre gibi kullanılabilirler.Burada da antenin iki koluna birer tane konulduğuna göre bu anten bir Trap dipol antendir.Bunu yapmakla bir anteni iki frekansta çalıştırarak bir taşla iki kuş vuruyoruz.
Kısaca ve basit olarak olayı şöyle izah edebiliriz:
Şekildeki antenin önce trap’tan önceki soldaki  ve sağdaki iki parçası  çalışacağı  frekansta rezonansa gelecek boyda kesilmiştir.İkinci parçalar arasına birinci bölüm frekansında rezonansa gelen trap’ ler yerleştirilmiştir.Yani birinci bölüm frekansı ile trap’ lerin  frekansı aynidir.Bunlar birinci bölümden ikinci bölüme, birinci bölümün frekansının geçmesini önleyerek antenin birinci bölümünün istenilen frekansta çalışmasını sağlarlar.birinci bölüm frekansından farklı ikinci bölüm frekansı uygulandığında, birinci bölüm + trap + ikinci bölüm olarak rezonansa geleceklerdir.Trap’ler ikinci  bölümün  frekansında  rezonansa gelmedikleri için bu frekansın geçişine engel olmayacaklar ve antenin bir parçası gibi davranacaklardır.Böylece anten ikinci bir frekansta da çalışacaktır.Yani çok bandlı bir antendir.   
 
              Doğru cevap (d) şıkkıdır.
     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18) Trap ( kapanlı ) antenin kullanım avantajı nedir ?

               a) Yönlü anten olması                                                          b) Tam dalga anten olması
               c) Çok banda çalışabilmesi                                                  d) Çok kazançlı olması


                17. sorunun cevabını incelediyseniz bu sorunun cevabını da kolaylıkla vereceksiniz.
                Doğru cevap çok banda çalışabilmesidir.O halde ( c )  şıkkı doğru cevap olacaktır.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 ) Şehir merkezine konacak bir röle anteni için aşağıdakilerden hangisi uygundur?
 
                a) Yagi         b) Çeyrek dalga dikey        c) Yatay dipol              d) Hiçbiri


                Şehir merkezine konulacak bir rölenin anteninin her yöne yayın yapabilen bir anten olması gereklidir.
                Yukarıdaki antenlerden sadece Çeyrek dalga dikey anten bu görevi yapabilir.
                 Doğru cevap ( b ) şıkkını işaretlemek olacaktır.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap

20 ) Yukarıda çizimi yapılan direncin değeri ve toleransı  aşağidakilerden hangisidir? 

                a) 120 ohm,  %5                                                       b) 120Kohm , %10
                c) 10 ohm , %10                                                        d) 12 Kohm ,  %5

               
                 Ohm, elektriki devrelerde kullanılan direnç birimidir ve bunu bulan bilim adamının soy adı ile adlandırılmıştır ve Yunan harfi Omega ile  gösterilir.
                              Birinci renk Kahverengi  = 1 rakamını ifade eder.
                              İkinci renk  Kırmızı = 2 rakamını ifade eder.
               Üçüncü renk Turuncu = 3 adet sıfır konulacağını  ifade eder.
               Altın rengi tolerans belirtir ve %5   toleranslı bir direnç demektir. Yüzde 5 tolerans direncin değerinin,  yüzde 5 kadar altında veya üstünde olabileceğini ifade eder.Şimdi renklerin değerlerini yerine koyarsak :   
                         
                                                   1 rakamı 2 rakamı ve 3 sıfır   :  12000     Direncin değeri 12000 ohm’dur.
            12000 ohm = 12Kohm olduğundan,( 1000 ohm = 1Kohm ) altın rengi de %5 tolerans gösterdiğinden şekildeki direnç 12Kohm ve %5 toleranslı bir dirençtir.

Doğru cevap (d) şıkkını işaretlemek  olacaktır. 


Hazırlayan :

Özhan Önder TA3BQ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21) Paralel bağlı 12 pf, 15 pf, 20 pf lik üç kondansatörün toplam değeri (eşdeğer kapasitans) nedir?

a) 5 pf                       b) 47 pf                         c) 8 pf                       d) 56 pf


Kondansatörler paralel olarak bağlandıklarında toplam kapasiteyi bulmak için kullandığımız formül şöyledir :


              Ctoplam   =  C1 + C2 + C3 + C4 + ……………

Yani, paralel bağlanan kondansatörlerin toplam kapasitans değeri, her birinin
 kapasitans değerlerinin toplamına eşittir.

Sorudaki verilen değerleri formüldeki yerine koyarsak :

              Ctoplam  = 12pf + 15pf + 20pf  =  47pf  olacaktır.

Bu hesaba göre  (b) şıkkı doğrudur.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 ) İletim halinde olan bir germanyum diyod’un uçları arasında ki voltaj düşümü yaklaşık ne kadardır?

a) 0.3 V                        b) 0.6 V                   c) 0.7 V                      d) 1.3 V


Diyotlar iki  ters polariteli yarı iletken maddenin birleştirilmesi ile imal edilirler.
Bu maddeler P tipi ve N tipi maddelerdir.İmalat sonucu meydana gelen devre elemanına Diyot denilir ve PN veya NP tipte olabilirler.İletim halinde iken yani bir devrede çalışırken  diyotların uçları arasında bir miktar voltaj düşümü olur.Bu düşüş Germanyum diyotlarda  0.3 V , silisyum diyotlarda 0.7 V olarak görülür.Bu voltajlar ayni zamanda Junction barrier voltajlarıdır.

Doğru cevap (a) şıkkıdır.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23) Aşağıdaki devre ne devresidir?

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
                                         


a) Basit bir alıcı                                                              b) Basit bir verici
c) Doğrultucu                                                                     d) Basit bir alıcı –verici


Devre görüldüğü üzere bir anten bir RF transformatör devresi ve arkasında bir RF ayarlı devresi ve üst ucunda bir diyot devresi görülmektedir.Diyot burada RF işaretini rektifiye ederek nabazanlı doğru akıma çevirir.Bu akımın çıkışı bir yüke bağlıdır.Böyle bir devrenin çıkışına yük olarak bir kulaklık bağlanıldığında ayarlı kondansatörü çevirdiğinizde yayın yapan istasyonları duyabilirsiniz.Duyacağınız istasyonlar devre elemanlarının değerlerine bağlı olarak değişecektir.
Böyle bir devre en basit bir alıcı devresidir.

Doğru cevap (a) şıkkıdır.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24) Aşağıdaki elektronik parçalardan hangisi alternatif akımın endüksiyon yolu ile bir devreden başka bir devreye aktarılması prensibi ile çalışır?

a) Kondansatörler                                                b) Transistörler
c) Transformatörler                                              d) Dirençler


Bu elektronik devre elemanlarından sadece transformatörler kendilerine uygulanan alternatif akımı endüksiyon yolu ile başka bir devreye yine alternatif akım olarak aktarırlar

Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25) Şekilde görülen devrede I2 akımının değeri nedir?


Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap                                         

a) 1.25 A                b)  1 A                           c) 2 A                             d) 0.5 A

A = Amper, akım birimi olarak kullanılır.

Şekilde görüldüğü üzere 50 voltluk bir DC akım kaynağına, aralarında  paralel bağlı 50 şer ohmluk iki direnç ve bunlara seri bağlı 25 ohmluk bir dirençten oluşan bir yük bağlanmıştır.
Burada Ohm kanunu uygulayarak soruyu çözebiliriz.Önce devre akımını bulalım :
                                 I =  V / R         
Burada R yi yazabilmek için önce toplam direnci bulmamız gereklidir.
Paralel bağlı dirençlerin değerinin bulunması için eğer iki adet ise farklı,eğer çoklu ise farklı iki formül vardır.Burada iki adet olduğu için şu formulü uygularız :

                                                   R1 x R2
                                Rtoplam = ----------------- 
                                                  R1 + R2

Verilen direnç değerlerini yerine koyarsak  :

                                                                50 x 50          2500
                                            Rtoplam =  ----------- =  -----------=  25 ohm
                                                                50 + 50          100

Paralel dirençlerin devredeki toplam değeri 25 ohmdur.Dikkat ederseniz eğer iki eşit değerde direnç paralel bağlanmışsa bunların toplam direncini bulmak formüle gitmeden de mümkündür.Birinin değerini ikiye bölersek toplam değeri bulabiliriz.  Seri bağlı direncin de değeri 25 ohm olduğuna göre seri bağlı dirençlerin toplam değerleri :

                 Rtoplam = R1 + R2 + R3 + ….:……..

Formülü ile hesaplanır.R1 = 25 ohm olarak hesaplandı R2 25 ohm olarak verildiğinden bu değerleri yerlerine koyarsak :

                Rtoplam = 25 + 25  = 50 ohm

Devredeki direnç değeri 50 ohmdur.Şimdi Ohm kanununu  uygulayalım :


I = V / R   de bulduğumuz ve verilen değerleri yerine koyarsak :

                             I = 50 / 50 = 1 A    devreden geçen akım 1 Amperdir.

Şimdi I2 akımını bulalım.Dirençleri eşit paralel kollarda bulduğumuz devre akımı değerini Eşit Paralel kol sayısına böleriz.Böylece paralel kollardaki akımı da bulmuş oluruz. Burada eşit iki kol var.O halde 1 amperi ikiye böleriz :
                                                       
                                        I2 = 1 x 1 / 2  veya    1 x 0.5  = 0.5 amper.
I2 akımı 0.5 amperdir.                                           

Doğru cevap (d) şıkkı olur.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26) Şekildeki devrede 27 ohm’luk dirençten geçen akımın değeri aşağıdakilerden hangisidir?
                                           


Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap         

a) 0.5 A                   b)  0.6 A                   c) 0.3 A                   d) 0.1 A

Yukarıdaki 25. soruya benziyor.Ancak dikkat ederseniz direnç bağlantısı farklı.
Bizde farklı bir yoldan gideriz.Önce aralarında seri bağlı 27 ohm ve 33 ohm’luk dirençlerin toplam değerini buluruz.Seri dirençlerin toplam değerinin nasıl hesaplandığını artık  biliyoruz.Direnç değerlerini toplayacağız :
       
                                      27 + 33 = 60 Ohm.   

Şimdi bu iki dirence ( 60 ohm ) paralel bağlı  120 ohm değerinde bir direnç var.
                                                                       
Hesabını biliyoruz artık :       

                                                         60 x 120        7200       
                                       Rtoplam= ------------  =  ------- = 40 ohm.
                                                        60 + 120         180

Devrenin akımı     Itoplam= V / R olduğundan bu devrede ki akım değeri
6 volt / 40 ohm = 0.15 amper olacaktır.

Şimdi bu değere göre 120 ohm üzerinden geçen akımı bulursak diğer koldan geçen akım değeride bulunmuş olacaktır :


                                        I = 6 / 120  = 0.05 Amper
Toplam akım 0.15 amper olarak bulmuştuk.     
Şimdi :
                                     
0.15   -  0.05 = 0.1 amper olacaktır.
27 ve 33 ohmluk dirençler seri olduklarından ve seri kollardaki akım ayni olduğundan her ikisinden de 0.1 amperlik akım geçmektedir.
Buradan 27 ohmluk dirençten 0.1 amperlik akım geçmekte olduğunu buluruz.
Doğru cevap (d) şıkkıdır.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27) Sinüs şeklindeki bir dalganın etkin (RMS) değeri 200 volttur.Bu gerilimin tepe değeri ne kadardır?

a) 200 volt              b) 141 volt              c)  282 volt                        d) 380 voltSinüs şeklindeki bir dalganın etkin (RMS) değerini bulmak için tepe (peak value) değerini 0.707 rakamına böleriz.Etkin (RMS) değeri bulmak için de bu işlemin tersini yapmak gerekir.
Verilen etkin değer 200 volt olduğuna göre  200 / 0.707 = 282.8 volt çıkacaktır.
282.8 değerini 282  volt değerine yuvarlayacak olursak :
Doğru cevap  ( c ) şıkkıdır.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28)  Aşağıdaki ses yükselteç devresinde, transistor’ ün emitör ucuna bağlı
RE direnci kısa devre edilirse :


Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap

a) Kazanç azalır                                                             b) Kazanç artar
c) Kazanç değişmez                                                       c) Uğultu artar


Devrede emitör ve şasi arasında  bağlı  RE direnci üzerindeki emitör akımı sebebiyle bir miktar voltaj düşer.Eğer bu direnci kısa devre edersek bu voltaj düşmesi olmayacağı için devrenin toplam çıkış voltajı artacaktır.Dolayısı ile  devrenin kazancı artacaktır.

Doğru cevap (b) şıkkıdır.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29) Şekilde görülen devrede, 3 Ohm’luk dirençte harcanan güç nedir?

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
                                           
a) 10 watt                    b) 1 watt                    c) 5 watt                      d) 3 watt


Önce devrenin toplam direncini bulalım :

                          Rtoplam = 6 + 3 + 1  = 10 ohm.
Şimdi devrenin akımını bulabiliriz:

                         I = V / R    =   10volt / 10 ohm = 1 amper

Seri kollarda akım aynidir demiştik.O halde 3 ohmluk dirençten geçen akım 1 amperdir.Şimdi Ohm kanunundan :


                              P = I kare x R olduğundan,    P =  1 kare x 3  = 3  wat
(Bilindiği üzere 1 in karesi 1 dir.)

Doğru cevap (d) şıkkıdır.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 ) Bir güç kaynağının beslediği devrede yük akımı geniş sınırlar içinde
hızla değişiyor ise, bu güç kaynağının çıkışında hangi tip filtre kullanılmalıdır?


a)   RC filtre
b)   Kondansatör filtre
c)   Girişi şok bobinli kondansatör filtre
d)   Filtre kullanılmamalıdır.


Bir güç kaynağının akım değişikliğine karşı koyacak şekilde yani yükteki akım değişikliğini önlemek için yani güç kaynağı çıkışında  akım değişikliği meydana gelmeyecek bir düzende olması için  hem şok bobini hem de kondansatör kullanmalıyız.Çünki şok bobinleri geniş akım değişikliklerine karşı koyan deve elemanlarıdır.Yani şok bobinli kondansatör filtre kullanmalıyız.

Doğru cevap ( c )  şıkkıdır.


Hazırlayan :
Özhan Önder TA3BQ

Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/teknik/kegm+yayinladigi+teknik+a+ve+b+sinav+soru+cevaplari+0130-t558.0.html
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2015, 14:26:43 Gönderen: TA3CY »

  Çevrimdışı TA3CY

 • Sistem Yöneticisi
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 144
 • İleti: 3405
 • İsim Soyisim: Yücel KASAP
Ynt: KEGM Sınav Soruları Cevapları 1- 20
« Yanıtla #1 : 21 Kasım 2010, 22:11:18 »
1-20 soruları ve cevapları düzenlenmiştir.Sorular ve cevaplara devam edilecek ise konu sabitlenecektir Bu sebeple yeni mesaj yazınız.İlk 20 için emeği geçenlere teşekkürler.

  reynolds
 • Ziyaretçi
1. soru cevabında bir çelişki yokmu ?

  Çevrimdışı TA3DN

 • Sistem Yöneticisi
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 48
 • İleti: 1452
 • İsim Soyisim: Bülent Yalçın
Ne gibi?
(swr 0 yada 1 den küçük olamaz)

  Çevrimdışı TA3HS

 • Kurucu Üyelerimiz
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 7
 • İleti: 299
 • TA3AHS - İNEGÖL
 • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
kaçı kaça bölersen böl sonuç sıfır çıkmaz.. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
TA3AHS Haluk SANCAR-Loc: KN40sb - BURSA/İNEGÖL

  TA3BQ
 • Ziyaretçi
Arkadaşlarım,
Birinci sorudaki doğru cevap (a) şıkkıdır.Çünki hangisi olamaz diye soruyor.Defalarca gözden geçirdiğim halde (b) yazdığımı göremedim..Lütfen yazın, bildirin ki düzeltelim..Reynolds nickli arkadaş haklı.
(b) şıkkı sorunun doğru cevabı değildir.Düzelttim.
Özhan Önder TA3BQ

  Çevrimdışı TA3CY

 • Sistem Yöneticisi
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 144
 • İleti: 3405
 • İsim Soyisim: Yücel KASAP
21 - 30 arası düzenleme yapıldı.
Selamlar.

Sayın Özhan Önder

31 - .... devam edilecek ise bu mesaj altında beğil fakat bu kategori altında yeni mesajdan devam edelim
73's

Örnek konu başlığı:
KEGM Sınav Soruları Cevapları 31- ...  ( A-B SINIFI TEKNİK SORU VE CEVAPLARI )

  TA3BQ
 • Ziyaretçi
Sağol Yücel.Vy tnx.
73
Özhan

Amatör Telsizcilik - Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Bilgi Paylaşım Platformu

Sponsor

  mkturgut
 • Ziyaretçi
Çok teşekkürler,

Zamanınız oldukça hepsini tamamlayabilirseniz sınav için bulunabilecek en güzel kaynak olacak. Tekrar teşekkürler

  TA3BQ
 • Ziyaretçi
Sağol MKturgut.
İnşallah bitireceğim.Bir arkadaşımız bile istifade etse ben mutlu olurum,emeğime değer..
Bu sene geç kaldım çünkü sorulara geç ulaştım.Neyse Mayıs imtihanına kadar yetiştiririm zannediyorum.
73 Özhan   

  Çevrimdışı TA4AAC

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 2
 • İleti: 28
 • İsim Soyisim: A.Akif Çetin
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 1- 30
« Yanıtla #10 : 02 Aralık 2010, 12:45:36 »
ellerinize sağlık. çok teşekkürler...
TA4AAC                      TB4IA=eski
A. Akif ÇETİN

  Çevrimdışı TA3CY

 • Sistem Yöneticisi
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 144
 • İleti: 3405
 • İsim Soyisim: Yücel KASAP
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 01-30
« Yanıtla #11 : 13 Aralık 2010, 14:46:44 »
Sevgili okurlar,
Tüm cevaplamalar için geçerlidir.Anlaşılmayan bir bölüm var ise lütfen sorularınızı anlaşılır,detaylı bir şekilde sorunuz
73

  Çevrimdışı TA3AG

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 0
 • İleti: 10
 • İsim Soyisim: ilhan çayhan
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 01-30
« Yanıtla #12 : 04 Nisan 2011, 23:12:28 »
Emeği geçen tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürler.  Özellikle çok sevdiğim Özhan ağabeyime de ayrıca teşekkür ediyor, yanaklarından öpüyorum.

naçizane bir katkıda bulunmak istiyorum.  9. sorunun yanıtı ile ilgili.

Soru şöyle idi :

9) Bir SSB vericisinin çıkış katında hangi yükselteç türü kullanılır?
a) A sınıfı     b)B sınıfı      c) C sınıfı    d) AB sınıfı

Burada doğru cevap  ( d )  şıkkıdır.   

SSB vericilerin sürücü ve çıkış katları  Lineer yükseltme yapılabilmesi amacı ile AB sınıfı çalışabilecek şekilde polarize edilirler. ve verimlilikleri % 50-60 civarındadır.   

Saygılarımla...    İLHAN ÇAYHAN        TA3AG    73's   

  TA3BQ
 • Ziyaretçi
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 01-30
« Yanıtla #13 : 05 Nisan 2011, 18:36:29 »
Sevgili İlhan,
Aşağıya bir kopya koydum :
Class AB: The conduction angle is greater than 180° but less
than 360° (see Fig 13.1B). In other words, dc bias and drive
level are adjusted so device output current flows during appreciably
more than half the drive cycle, but less than the whole
drive cycle. Efficiency is much better than Class A, typically
reaching 50-60% at peak output power.

Class AB linearity and gain  ( AB sınıfı lineer çalışması ve kazancı) are not as good as that achieved in Class A, ( A sınıfında elde edilen kadar iyi değildir) but are very acceptable (fakat  çok fazla kabul edilebilir)  for even the most rigorous high-power SSB applications in Amateur Radio(hatta  Amatör radyodaki  en titiz yüksek takatli SSB uygulamalarında bile )
Ben AB sınıfı kullanılmaz demedim zaten.Belkide senin belirttiğin gibi verimlilik ( efficiency) nazarı dikkate alındığında AB sınıfı kullanılıyor.
9. sorunun cevap anahtarındaki doğru şıkkı ( a ) olarak verildiği için bende A sınıfı çalışmayı belirttim.
73 Özhan

  Çevrimdışı TB6BMS

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 0
 • İleti: 9
 • İsim Soyisim: Murat Sertçakan
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 01-30
« Yanıtla #14 : 21 Mayıs 2011, 20:20:39 »
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. gerçekden çok güzel bir çalışma olmuş. ben de nasipse bu salı sınava gireceğim.
TB6BMS
KN70RV


Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş reddit Paylaş twitter

topicsolved
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 31-40

Başlatan TA3BQ

8 Yanıt
25374 Gösterim
Son İleti 06 Ağustos 2014, 13:23:24
Gönderen: TA3CY
topicsolved
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 51-60

Başlatan TA3BQ

9 Yanıt
11190 Gösterim
Son İleti 14 Aralık 2010, 01:35:52
Gönderen: TA2AOG
topicsolved
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 71-80

Başlatan TA3BQ

5 Yanıt
15599 Gösterim
Son İleti 06 Eylül 2014, 10:46:17
Gönderen: TA2VW
topicsolved
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 101-110

Başlatan TA3BQ

4 Yanıt
7962 Gösterim
Son İleti 13 Ocak 2011, 19:23:25
Gönderen: TA3OM
topicsolved
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 121-130

Başlatan TA3BQ

15 Yanıt
17215 Gösterim
Son İleti 30 Ocak 2011, 15:47:15
Gönderen: TA3BQ