Amatör Telsizcilik - Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Bilgi Paylaşım Platformu

AMATÖR TELSİZCİLİK BİLGİLENDİRME => BÜROKRASİ,KANUN YÖNETMELİK => Konuyu başlatan: TA3DP - 01 Temmuz 2015, 14:29:35

Başlık: AMATÖR TELSİZ CİHAZI İTHALAT İZİNİ ALINMASI
Gönderen: TA3DP - 01 Temmuz 2015, 14:29:35
Değerli Arkadaşlar,

Türkiye’de haberleşme hürriyeti Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 22 ve 31’inci maddelerinde,
Amatör telsizcilik, Elektronik Haberleşle Kanunu’nun 43’üncü maddesinde
Hüküm altına alınmıştır.

Amatör telsizciliğin içeriği, sınavları, frekans-emisyon ve diğer sınırlamaları,
faaliyetleri vb. ise;
Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in bazı maddeleri,
Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği,
Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği metin kısmı ile EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları,
Spekturm Yönetimi Yönetmeliği
Usul ve esaslarında belirlenmiştir.

Amatör telsizcilerin elektronik haberleşmelerinde kullanılmak üzere Türkiye’de amatör telsiz cihazı üretimi yapılmamaktadır. Bu nedenle satıcı şirketler ve şahsi kullanımları için amatör telsizciler Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili diğer mevzuata göre amatör telsiz cihazı ithal etmektedirler.

Yurt dışından amatör telsiz cihazlarının satın alınması ve ithatı ile ilgili işlemler;
1-) Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği metin kısmı ile EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları,
2-) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)
3-) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
4-) Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Yönetmeliği,
5-) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik,
6-) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/8),
7-) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği-Tebliğ  No: 2006/8,
8-) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği-Tebliğ No: 2010/8,
Usul ve esaslarıyla ilgili diğer gümrük, ithalat, teknik vb. hukuki düzenlemelerin kapsamında yapılmaktadır.

BTK yukarıdaki hukuki düzenlemelerin hüküm, usul ve esaslarına göre amatör telsiz cihazlarının  ithaline izin , diğer bir ifadeyle Sınıf-2 Bildirim Formu ile ithaline onay vermektedir. Daha önceden Sınıf-2 Bildirim Formu ile Onay Almış Cihazların Listesi’nde yer alan Amatör Telsiz Cihazları BTK resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır.

- BTK resmi internet sitesi Ana Sayfa (http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Anasayfa (http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Anasayfa))
- SEKTÖREL,
- Spektrum Yönetimi ve Denetimi
- Sınıf 2 Bildirim Formu Uygulamaları
- Sınıf-2 Bildirim Formu ile Onay Almış Cihazların Listesi için tıklayınız.
 - Grup: AMATÖR TELSİZ CİHAZLARI
http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sinif2-Cihaz-Listesi (http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sinif2-Cihaz-Listesi)

Teknik düzenlemeleri ile uluslararası kabul görmüş ve satılan, ancak Sınıf-2 Bildirim Formu ile Onay Almış AMATÖR TELSİZ CİHAZLARI listesinde yer almayan bir amatör telsiz cihazını ithal etmek istersek hangi işlemleri yapacağız ?

- BTK resmi internet sitesi Ana Sayfa (
http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Anasayfa (http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Anasayfa)),
- SEKTÖREL
- Spektrum Yönetimi ve Denetimi
- Sınıf 2 Bildirim Formu Uygulamaları (
http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Sinif-2-Bildirim-formu-Uygulamalari (http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Sinif-2-Bildirim-formu-Uygulamalari))

Sayfasında yer alan "Sınıf 2 Bildirim Formu" tıklanarak Bildirim Formu (Sınıf  2)  onay almak (ithalat izini) istenilen amatör telsiz cihazının teknik ve diğer bilgilerini eksiksiz doldurularak "norm müracaat dilekçesi" ekinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’na izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.
BTK başvuruyu ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip değerlendirerek Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği metin kısmı ile EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları bölümü usul ve esaslarına göre kullanılmak üzere Bildirim Formu (Sınıf 2)’nu onaylaması halinde ithaline izin verilmiş demektir. Aynı zamanda amatör telsiz cihazı Sınıf-2 Bildirim Formu ile Onay Almış AMATÖR TELSİZ CİHAZLARI listesine de eklenir. Bu durumda başka amatör telsizciler de cihazı şahsi ihtiyaçlarında kullanmak üzere iki adedi geçmemek üzere ithal edebilirler. Onay verilmediği takdirde yapılacak herhangi bir işlem yoktur.
http://www.radyoamatorleri.com/amator-telsiz-cihazi-ithalati-t4848.0.html;msg31898#msg31898 (http://www.radyoamatorleri.com/amator-telsiz-cihazi-ithalati-t4848.0.html;msg31898#msg31898) 

Konu daha önce sitemizde paylaşılmış, bir amatör telsiz cihazı için Sınıf-2 Bildirim Formu ile Onay alınmıştır.
http://www.radyoamatorleri.com/amator-telsiz-cihazi-ithalati-t2436.0.html;msg30803#msg30803 (http://www.radyoamatorleri.com/amator-telsiz-cihazi-ithalati-t2436.0.html;msg30803#msg30803)

Selamlar.

Kullanıcıların aradığı sayfalar:

google