Amatör Telsizcilik - Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Bilgi Paylaşım Platformu

AMATÖR TELSİZCİLİK,PAYLAŞIMLARIMIZ => AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI => TEKNİK => Konuyu başlatan: TA3CY - 06 Ağustos 2014, 16:40:32

Başlık: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 31-40
Gönderen: TA3CY - 06 Ağustos 2014, 16:40:32
31)  Bir RF filtrede kullanılacak  kondansatör aşağıdakilerden hangisidir?
         
                a) Alüminyum elektrolitik                           b) Tantalyum elektrolitik
                c) Seramik                                                 d) Polikarbonat dielektrikli
 

                RF filtrelerde rezonans frekansının sabit olması istenir bunu sağlamak için de seramik kondansatör kullanılır..Bu tip kondansatör  kapasitif değerlerinin kararlı olması sebebiyle tercih edilmektedirler..
                İki tip seramik kondansatör vardır :
                Düşük dielektrik sabiteli seramik ve yüksek dielektrik sabiteli seramik kondansatör..
Bunlardan düşük dielektrik sabiteli olanlar nisbeten büyükçe kapasitörlerdir ve HF devrelerinde mika kondansatörler kadar kararlı ve iyi çalışırlar.Yüksek dielektrik sabiteli olanlar nisbeten küçük ve kapasitif değerleri pek kararlı değildirler.Bu sebeble genellikle kuplaj ve bypass işlerinde kullanılırlar.       
   
Doğru cevap c) şıkkı olacaktır.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32-  Bir yükselteçte çıkış gücü dBm cinsinden veriliyor.Ayni gücün Watt cinsinden değeri hesaplanırken alınan referans çarpan değeri aşağıdakilerden hangisidir?

               a) 10 watt              b) 1 watt                  c) 1 miliwatt              d) 10 miliwatt

               
              Çıkış gücü dBm cinsinden verildiğinde referans değeri miliwatt alınmış demektir.

               Yani :                                                                   P
                                                  P ( dBm)  = 10 log   ----------    Olarak hesaplanır.
                                                                                       1 mW

 
                                                                                         P
                                                   P (   dBW) = 10 log -------     olarak hesaplanır.
                                                                                        1 W

  Referans takat seviyesi ifade edilirken genel olarak kabul edilmiş standardı dBm 'dir.
 
                                                                     1 mW = 0 dBm'dir.
     Bir hesap yapalım ve görelim : 
   
    1 mW ( 0 dBm)  takat seviyesini dBW olarak hesaplayalım :   1 mW = 0.001 Watt'dır
                                     0.001 W
  P (dBW) = 10 log ------------     0.001'in logaritması -3 olduğundan, buradan = 10 x  -3 = -30 dBW çıkacaktır.
                                        1 W
 
   dBM ile dBW arasındaki fark  30 dB'dir.
 
 


Doğru cevap b) şıkkıdır.

Ö.Ö.Notu: Bu soruda ve cevabında şüphelerim var.Ancak hesabı yukarıda anlatıldığı gibi yapılacaktır.Bu durumda doğru cevap (c) şıkkı değil (b) şıkkı olacaktır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33) Aşağıda gösterilen seri rezonans devresinin rezonans frekansı nedir?

(http://www.radyoamatorleri.com/depo/linkver/htmlresimleri/sorular/33.png)

a) 0.5 MHz                    b) 1 MHz                    c) 5 MHz                    d) 0.01 MHz


Seri rezonans devrelerinin frekanslarının hesabı şu formüle göre yapılır :
                                   
                                                              1
                                    f = -------------------------------
                                              2 pi x Karekök LxC

Bu formül radyo frekans devreleri için çok geniş bir formüldür bu sebeble aşağıdaki formül kullanılır  :

                                                    10 üssü6
                                    f  = -----------------------------
                                               2pi x Karekök LxC

f = frekans kiloHertz olarak (KHz),            kiloH = 1000 Hertz
L= endüktans mikrohenry olarak(mikroH),
C= kapasitans  pikofarad  olarak (pF),
Pi = 3.14 olarak alınacaktır.
Şekildeki bobin değeri L = 1000/pi mH   ve kondansatör değeri C = 1000/pi pF olarak verilmiştir.

              1000/pi  mH = 318,4 mikroHenry                      1000/pi pF = 318,4 pikoFarad olur.

Bu değerleri formüldeki yerlerine koyarsak  :
                                                   1000000
                          f =  ----------------------------------------
                                 2x3.14 x karekök 318,4 x318,4

                                               1000000                      1000000
                         f = --------------------------------- =    ---------------= 500,1
                                               6,28 x 318,4               1999.55

Devrenin rezonans frekansı 500 KHz olacaktır.
1000 KHz = 1 MHz  (Megahertz) olduğundan 500KHz = 0,5 MHz olacaktır.
                                             
Doğru cevap a) şıkkıdır.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34) Aşağıda blok şeması görülen bir CW vericisinde hangi bölümü kontroıl etmelidir?

(http://www.radyoamatorleri.com/depo/linkver/htmlresimleri/sorular/34.png)
                                             

a)  A                     b)  B                          c) C                                     d) DManiple Buffer devresini kontrol eder çünkü Osc devresinde maniple kullanmak devrenin frekans kararlılığını bozacaktır veya bozabilir.Buffer devresinin kontrolu  hem bu etkiyi önler hemde çıkış gücü düşük RF katında maniplenin çalışması o devrenin çalışmasını  etkilemez .

Doğru cevap b) şıkkıdır.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35)  Zener diyot kullanılmasının ana amacı nedir?

a) RF dedeksiyonu                                                        b) Kazanç elde etme
c) Gürültüyü azaltma                                                    d) Sabit gerilim elde etme


Bilindiği üzere zener diyotlar elektronik devrelerde sabit gerilim elde etmek için kullanılmaktadırlar.

Doğru cevap d) şıkkıdır

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 )  Toprak ( Yer) dalgaları hangi tür haberleşmede kullanılır?

a)   Yüksek frekans - kısa mesafe
b)   Yüksek frekans - uzun mesafe
c)   Alçak frekans -   kısa mesafe
d)   Alçak frekans – uzun mesafe


Yer dalgaları ( Toprak) daha ziyade alçak frekanslı olup uzun mesafe muhaberesi için kullanılırlar.

Doğru cevap d) şıkkıdır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37) Güneş lekelerinin ve buna bağlı patlamaların, yüksek frekans haberleşmesini 
etkilediği bilinmektedir.Bu etkinin periyodu nekadardır?

a) 15 yıl                  b) 11 yıl                     c) 13 yıl                           d) 6 yıl


Güneşteki patlamalar ve lekelerin periyodu 11 yıldır.

Doğru cevap b) şıkkıdır.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38) Aşağıdakilerden hangisi geniş bandlı ve devamlı bir enterferans kaynağıdır?

a)   Bir elektrik kaynağı
b)   Bir floresant lamba
c)   Bir mikrodalga vericisi
d)   Kolektör ve fırça teması zayıf bir elektrik motoruBunlardan d) şıkkındaki elektrik motoru geniş bandlı ve devamlı bir enterferans kaynağıdır.

Doğru cevap d) şıkkı olacaktır


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 ) Fading olayı nasıl oluşur?

a)   Atlama bölgesinde sinyal alınmaması durumunda
b)   Verici antenden binlerce km uzaklıkta sinyal alınmaması durumunda
c)   Çok atlamalı çeşitli dalgaların , birbirlerini bazen yok ederek bazen de kuvvetlendirerek aynı noktaya erişmeleri halinde           
d)   Tek atlamalı sinyalin diğerine nazaran kuvvetli olması nedeni ileCevap sorunun içinde mevcuttur.Bilindiği üzere rf dalgalarının muhtelif yollardan geçerek
ayni noktaya ulaştıklarında dalgalarda faz farklılıkları sebebiyle birbirlerini yok etme veya birbirlerini kuvvetlendirecek fazda ulaşmalarından meydana gelen oılaya Fading ( feyding olarak okunur ve kullanılır) diyoruz.   
Bu şekilde radyo cihazımıza ulaşan sinyallerde azalma ve çoğalmaları hepiniz duymuşsunuzdur.Bunun cihazınızla ilgisi yoktur merak etmeyin.

Doğru cevap c) şıkkıdır.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40)  Aşağıdaki verici çıkış kat tiplerinden hangisinde nispeten daha çok harmonik üretilir?

a) C sınıfı             b) B sınıfı              c)  AB sınıfı              d) A sınıfı


Tiplerinden C sınıfı tipi en çok harmonik üreten devredir.Çünkü yüksek çıkış alabilmek için devre, hatti (linear)  olmayan çalışma düzeninde dizayn edilmiştir.Hatti (Linear)  çalışmayan her devre harmonik üretir.

Doğru cevap a) şıkkıdır

Hazırlayan :
Özhan Önder TA3BQ