AMATÖR TELSİZCİLER İÇİN Q KODLARI

RADYO AMATORLERİ Q KODLARI

ULUSLARARASI HABERLEŞMEDE KULLANILAN Q KODLARI


Günümüzde çok çeşitli elektronik haberleşme yolları kullanılmaktadır. Bu çeşitli haberleşme yolları kullanılırken ana amaç, her türlü bilginin en kısa sürere ve doğru olarak karşı tarafa iletilmesidir. Özellikle acele, güvenlik, tehlike, emniyet vb. durumlarda haberleşme yollarını fazla meşgul etmeden, bilgiyi geciktirmeden ve yabancı dille anlaşamayan radyo operatörlerinin daha kolay anlaşmasını sağlamak için bazı kodlar kullanılır. Bunlar QZServis, Sinpo ve Sinpfemo kodlarıdır.
Bu kodlardan Q Kodlarının orjinalleri 1909 yılında İngiliz hükümeti tarafından öncelikle gemi ve kıyı istasyonlarının haberleşmesinde kullanımı için tasarlanmış ve kısaltmaların listesi oluşturulmuştur. Kullanım kolaylığı, anlaşılırlık, akıcılık, hızlılık vb. pozitif yönlerinin yanında deniz taşıtlarının haberleşmesi başta olmak üzere ingilizce bilmemenin eksikliğini ortadan kaldıran Q Kodları bütün dünyada tüm haberleşme alanlarında hızla kabul görmüştür.
Londra’da 1912 ve 1913 yıllarında yapılan toplantılar sonucu,  Üçüncü Uluslararası Radyo-telgraf Sözleşmesi (Third International Radiotelegraph Convention) ile Servis Yönetmeliği’ne (Service Regulations)  radyo ve telgraf iletişiminde kullanılmak üzere toplam 45 adet Q Kodu kısaltması listesi (List of Abbreviations to be used in Radio Communications) eklenmiştir.
Bu kodlar 1965 yılında ARRL Amateur Radio Station Log Book’ta yayınlanmıştır ve günümüzde tüm amatör telsizciler tarafından çok geniş olarak kullanılmaktadır.
Bugüne anlam bakımından genişleyerek ve sayısal açından çoğalarak gelen bu kodlarla bir uçak pilotu “Kanadım eyik mi ?” sorusunu bile sorabilmektedir.
Yazımızda konu olan Q (kû)kodları; Q hafiyle başlayıp iki tamamlayıcı harften oluşan toplam üç harflik dizi şeklindedir. Q Kodları kullanımda ikinci harflerine göre de genel (QRA-QUZ), hava (QAA-QNZ) ve deniz (QOA-QOZ) olarak gruplandırılmasına rağmen hemen hemen bütün Q Kodları elektronik haberleşme dallarında grup farkı gözetmeksizin kullanılmaktadır.
Q Kodları genelde soru ve cevap biçiminde kullanıldığından bu şekilde yazılmıştır. Haberleşme esnasında soru şeklinde vurgulanır veya soru işaretiyle kullanılırsa soru yazılı sütundaki anlamı taşır. Örneğin: QRA ? : Sizin istasyonunuzun çağrı işareti (adı, kodu) nedir?
Q kodları; cevap şeklinde vurgulanır veya soru işaretsiz kullanılmışsa ya da sorulmadan bilgi, rapor verilmişse cevap biçimi yazılı sütundaki anlamını taşır. Örneğin: QRA TA6CBO. Çağrı işaretim (istasyonumun adı/kodu) TA6CBO’dır.
Bazen Q kodlarıyla birlikte; isim, sözcük, frekans, sayı vb. ekler kullanılır. Bu ekler Q kodlarıyla sorulan, cevaplanan veya bilgi verilen konunun (Q kodunun) tamamlayıcısıdır. Örneğin; QRN 3: Vericinizin emisyonu (sinyali/ işaretleri ) orta şiddette atmosferik karıştırmayla  (orta şiddette doğal parazitle) alınıyor anlamındadır.
Q kodları uluslararası anlam taşıyan kodlar olmasına rağmen hava, deniz, kara, amatör, askeri, arama-kurtarma, yerel, diğer branş ve ihtisas ihtisas dalları vb. elektronik haberleşmelerde esas anlamına aynı paralellikte anlamlarda da kullanılmaktadır. Örnek: QTH: Genel olarak “Enlem ve boylam derecelerine (ya da belli bir coğrafi noktaya göre) bulunduğunuz yer.” şeklinde anlam ifade etmektedir. Türkiye içi bir radyo habeleşmesinde QTH Bursa ifadesinde istasyonum Bursa ilindedir ya da Bursa ilinden çıkış yapıyorum şeklinde anlaşılacaktır. Bursa il merkezindeki bir radyo haberleşmesinde ise “Şu anda QTH’teyim.” şeklindeki ifadeden “ikametten çıkış yapıyorum (evdeyim)” şeklinde anlam çıkarılabilmektedir.
Q kodları çok daha fazla sayıda olmasına rağmen, Q KODLARI LİSTESİ Amatör Telsizcilikte gerekenler ve kurtarma ile ilgili olanlar, alfabetik sıraya göre, çok kullanılanlar ve önemli olanlar kalın harflerle yazılmıştır.

            Q Kodları tek tek İngiliz alfabesi ile telaffuz edilir. İngiliz alfabesinin okunuşu aşağıda verilmiştir.

Aa       Bb       Cc        Dd       Ee        Ff        Gg       Hh       Ii          Jj         Kk       Ll         Mm       Nn       Oo       Pp        Qq       Rr        Ss        Tt         Uu       Vv       Ww      Xx       Yy       Zz  
ey        bi         si         di         i          ef      ci         eyç      ay        cey       key      el        em          en        o        pi        kû       ar         es         ti        yu          vi       dablyu   eks   vay zet

Örnek: QNY = Qûevaşeklinde telaffuz edilir.

Düzenleyen: TA3DP Ramazan KURTÇU

* Yayımlama hakkı https://www.radyoamatorleri.com/  sitesinindir.
* Metin kısmı, kısmen veya tamamen, kopyalanıp başka sitede veya neşriyat olarak yayımlanamaz.
* Kaynak gösterilerek Q KODLARI LİSTESİN’nden alıntı yapılabilir veya link verilebilir
.


Q KODU SORU  CEVAP
QAP ... KHz (MHz) de seni  (ya da ..... yı )  dinleyeyim mi? .... KHz (MHz) de beni ( ya da ..... yı) dinleyiniz 
QAR Dinleme frekansında ...... (dakika) dinlemeyi durdurabilir miyim?  Dinleme frekansında ..... (dakika)  dinlemeyi durdurabilirsiniz.
QBE   Antenimi içeri almak (toplamak, sarmak) üzereyim.
QBM ..... den binim için bir mesaj gönderildi mi? .... (saat) de ....dan gönderilen mesaj ..... dır. (Buradadır)
QCB  Gecikmenin nedeni nedir? Gecikmenin nedeni : 
1  Sıra dışı bir gönderme yapışınız. 
2 Yanıt vermekte yavaş olmanız.
3 .....ma verdiğiniz yanıtın eksik olması.
QCS Tam çağrı işaretiniz nedir? ..... frekannstaki alışım bozulmuştur  .... frekansta alma / dinleme yapamıyorum.
QCX Salma (trailing) antenle çalışınız. Tam çağrı işaretim ..... dir.
QCY ..... mesajı ..... ya gönderdiniz mi? Salma (trailing) anlenle çalışıyorum.
QDB Kavşak noktasından dönebilir miyim? ..... mesajı ..... ya gönderdim.
QEB   Kavşak noktasından sola dönünüz : LEFT, sağa dönünüz: RIGHT.
QEF

Park yerime vardım mı? 
Park yerinize vardınız mı

Park  yerinize varınız.
Park yerime vardım.

QIC

Şimdi (ya da ..... saatte) .... KHz.(MHz) de .....radyo istasyonu ile iletişim yapabilir miyim?

Şimdi (ya da ..... saatte) ..... KHz (MHz)de..... radyo istasyonu ile iletişim yapınız
Şimdi (ya da ..... saatte) ..... KHz (MHz)de .....radyo istasyonu ile iletişim yapacağım.

QFS .....  (yer) deki ..... (radyo/telsiz) istasyonu çalışıyor mu ? Ya da lütfen ..... (yer) istasyonunu çalıştırınız ..... (yer) deki (radyo/telsiz) istasyonu çalışıyor ya da ..... (saat) de çalışacak.
QIF ..... hangi frekansı kullanıyor? ..... nın kullandığı frekans KHz (MHz) dir.
QJA

..... ters midir?
1  Bandım
2  İşaret ve aralığım (Mark-Space)

..... nız terstir.
1  Bandınız.
2  İşaret ve aralığınız.
QJB

..... kullanacak mısınız ?
1  Radyo [Telsiz=Transceiver (TXRX)]
2  Kablo (Tel)
3  Telgraf
4  Teleteyp (Teletype=TTY
5  Telefon [Phon(Fono)]
6  Alıcı (Receiver=RX)
7 Verici (Transmitter=TX)
8  Retepforatör

..... kullanacağım.
1  Radyo [Conditions (Kondiyşın)]
2  Kablo (Tel)
3  Telgraf
4  Teleteyp (TTY=Teletype)
5  Telefon [Telephone (Telifıun)]
6  Alıcı [RX=Receiver(risivı)]
7 Verici [TX=Transmitter(Tranzmittı)]
8  Reperforatör (Teleks)

QJC

..... nızı kontrol edecek misiniz?        
1  Verici dağıtıcı.
2  Oto-head
3  Perforatör
4  Reperforatör
5  Printer (Yazıcı)
6  Printer motor          
7 Keyboard (Kibod)
8  Antenna system  (enteni sistım)

..... mı kontrol edeceğim.
1  Verici dağıtıcı
2  Oto-head
3  Perforatör
4  Reperforatör
5  Printer
6  Printer motor
7  Keyboard (Klavye)
8 Anten sistemi.

QJD

..... gönderiyor muyum ?
1  Harf
2  Sayı

..... gönderiyorsunuz.
1  Harf
2  Sayı

QJE

Frekans kaymam ..... mı?
1  Çok geniş.
2  Çok dar.
3 Doğru

Frekans kaymanız ..... dır.
1  Çok geniş.
2  Çok dar.
3  Doğru.

QJG Otomatik röleye döneyim mi? Otomatik röleye dönünüz.
QLB

..... istasyonu dinleyip uzaklık, kalite vb.
bildirir misiniz

..... istasyonu izledim ve raporum (kısaca)
bilgileri..... dır

QLH

..... (frekansı) ve ..... (frekans) larını aynı anda
(birlikte) kullanır mısınız?

Şimdi ..... (frekans) ve ..... (frekans) larını
birlikte (aynı anda) çalıştıracağım.

QLV

radyo kolaylığına olan gereksinme sürüyor mu?

radyo kolaylığına olan gereksinme sürüyor.
QMH

...KHz (MHz) de alma ve göndermeye
geçiniz. 5 dakika içinde iletişim sağlana-
mazsa yine şimdiki frekansa dönünüz.

...KHz (MHz) de alma ve göndermeye geçiyorum.
5 dakika içinde iletişim sağlanamazsa yine
şimdiki frekansa döneceğim.

QMU

..... (yer) de yüzey sıcaklığı nedir? ....(yer) de yüzey sıcaklığı ....(derece) dir.
QNH

… da şu anki Atmosfer basıncı          kaçtır?
… da şu anki Atmosfer basıncı          kaçtır?

… şu anki atmosfer basıncı 1016 dir. (bar)
… şu anki atmosfer basıncı 33.33 dir (inc)

QNT

..... (yer) de yüzey rüzgarının en yüksek hızı nedir?

..... (yer) de ..... (saat) de yüzey rüzgarının  en yüksek hızı ..... dır.

QNY

..... (yer/bölge) de şu andaki hava durumu ve yoğunluğu nedir?

.... (yer/bölge) de şu andaki hava durumu ve yoğunluğu ..... (saat) de ..... dır.

QOA 500 KHz’de radyo telgraf iletişimi yapabiliyor musunuz?

500 KHz’de radyo telgraf iletişimi yapabiliyorum.

QOB

2182 KHz’de radyo telefon iletişimi yapabiliyor musunuz?

2182 KHz’de radyo telefon iletişimi yapabiliyorum.

QOD

Benimle ... dilinde iletişim yapabilir misiniz?

Sizinle ... dilinde iletişim yapabilirim.
0  Hollanda dili            
1  İngilizce                 
2  Fransızca               
3  Almanca                
4 Yunanca                
5  İtalyanca
6  Japonca
7  Norveçce
8  Rusça
9  İspanyolca
0  Hollanda dili            
1  İngilizce                 
2  Fransızca               
3  Almanca                
4 Yunanca                
5  İtalyanca
6  Japonca
7  Norveçce
8  Rusça
9  İspanyolca
QOE

..... (isim ya da çağrı işareti) tarafından gönderi len emniyet işaretini aldınız mı ?

(isim ya da çağrı işareti) tarafından gönderilen emniyet işaretini aldım.

QOF İşaretlerimin (alış, yazış) netlik kalitesi  nedir?

İşaretlerinizin netlik kalitesi .....  dir.
1  Net değil.
2  Orta netlikte.
3  Net.

QOG Gönderilecek kaç bandınız var? Gönderilecek ..... bandım var.
QOH

....saniye süreyle faz sinyali gönderebilir miyim?
( Faz sinyali, faksimile resimlerin ayarlanmasında gönderilir.)

saniye süreyle faz sinyali göndedebilirsiniz. 
QOI Band göndereyim mi ? Bandınızı gönderiniz.
QOJ

Emercansi pozisyonu belirten Radiobeacon’ın .....  KHz (MHz) den gönderildiği işaretleri
dinliyor musunuz?

Emercansi pozisyonu belirten Radiobeacon’ın .....  KHz (MHz) den gönderildiği işaretleri dinliyorum
QOK

Emercansi pozisyonu belirten radiobeacon’ın ..... KHz (MHz) den gönderdiği işaretleri
aldınız mı?

Emercansi pozisyonu belirten radiobeacon’ın ..... KHz (MHz) den gönderdiği işaretleri
aldım.
QRA

İstasyonunuzun (geminizin) çağrı işareti (adı veya kodu )nedir?

İstasyonumun (gemimin)çağrı işareti (adı veya kodu) .......................... dir.

QRB

İstasyonlarımız arasındaki uzaklık (kuş uçuşu ) yaklaşık ne kadardır? (distance)

arasındaki uzaklık (kuş uçuşu) yaklaşık .... Km. (Mil) dir.

QRC

İstasyonunuzun ücretleri, hangi özel ya da devlet kuruluşunca ödenir?

İstasyonumun ücreti ..... özel ya da devlet kuruluşunca ödenir.

QRD Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? ..... dan gelip .... ya gidiyoruz.
QRE ..... ya yaklaşın olarak ne zaman varacaksınız? ..... ya ..... saatte varacağız.
QRF ..... (yer) e mi dönüyorsunuz?

..... ya dönüyoruz. * ..... e dönünüz.

QRG

Gerçek frekansımı bildirir misiniz?
..... nın frekansını bildirir misiniz?

Gerçek frekansınız ..... KHz (MHz) dir
..... nın frekansı  .... KHz. (MHz) dir.

QRH Frekansım değişiyor mu? Frekansınız değişiyor.
QRI Göndermemin tonu nasıldır?

Göndermenizin tonu ..... dır
1  İyi.
2  Değişken.
3  Kötü

QRJ Kaç adet radyotelefon görüşmesi isteğiniz var? ..... adet radyotelefon görüşme isteği var.
QRK

Emisyonumun  (ya da ..... nın sinyalinin) anlaşılabilirliği nasıldır?
(Radyo/Okunabilirlik/Modülasyon derecesi)
(Hemen hemen bütün haberleşme ve iletişim sistemlerinde beş üzerinden ölçülür ve rapor verilir.)           

İşaretlerinizin (ya da .... nın sinyalinin) anlaşılabilirliliği ..... dir.
1  Kötü.
2  Zayıf
3  Orta.
4  Anlaşılabilir, iyi.
5  Çok iyi.

QRL Meşgul müsünüz?
..... ile ilgilenir misiniz
Meşgulüm. Lütfen karıştırmayınız.
..... ile ilgileniyorum.
QRM

Göndermem başka emisyonlarla , yayınlarla karıştırılıyor mu?

Göndermeniz başka emisyon – yayınlarla ..... seviyede karıştırılıyor.
1  Karıştırılmıyor.
2  Az
3  Orta seviyede
4  Güçlü
5  Çok güçlü

QRN

Atmosferik  (manyetik fırtına, doğal parazit) karıştırma var mı?

Atmosferik karıştırma şiddeti ..... dir.
1  Yok
2  Az, güçsüz
3  Orta
4  Güçlü
5  Çok güçlü
QRO Vericimin gücünü yükselteyim mi? Vericinizin gücünü yükseltiniz
QRP Vericimin gücünü azaltayım mı? Vericinizin gücünü azaltınız.
QRQ Daha hızlı (seri) göndereyim mi? Daha hızlı (seri) gönderiniz.
(Dakikada .... sözcüklük hızı ile)
QRR Otomatik çalışma için hazır mısınız?

Otomatik çalışma için hazırım.

QRS Daha yavaş göndereyim mi?

Daha yavaş gönderiniz.
(Dakikada .... sözcüklük hız ile)

QRT Göndermeyi durdurayım mı?

Göndermeyi durdurunuz.

QRU Benim için herhangi bir şeyiniz var mı?        

Sizin için herhangi bir şeyim yok.

QRV Hazır mısınız?            Aktif misiniz? Hazırım. Aktifim.
QRW

Onu ..... KHz (MHz) den çağırdığınızı ..... ya bildireyim mi?

Onu ..... KHz (MHz) den çağırdığımı lütfen ..... ya bildiriniz.

QRX

Beni yeniden ne zaman çağıracaksınız?
* Tekrar ne zaman haberleşme yapacağız

..... (saat) de ..... KHz (MHz)den yeniden çağrı yapacağım.

QRY İletişim (haberleşme) için sıram kaçtır? Haberleşme (iletişim) için sıranız ..... dır
QRZ Beni kim çağırıyor?

Sizi ..... (ad ya da çağrı işareti) çağırıyor.
(..... KHz ya da MHz.den.)

QSA

İşaretlerimin  (emisyonumun, sinyalimin) ya da ... (ad/çağrı işareti) nın işaretlerinin gücü nasıldır?
(Sinyal alış derecesi: Amatör telsizcilikte ve Halk Bandında 10 üzerinden değerlendirilir.)
(Bazı haberleşme ve iletişim sistemlerinde beş, bazılarında ise 10 üzerinden ölçülür ve rapor
verilir.)

1-5 üzerinden
1 Güçlükle duyulabiliyor
2 Güçsüz, zayıf
3 Orta, iyice
4 Güçlü, iyi
5 Çok güçlü, çok iyi

1-10 Üzerinden
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8
9 - +
QSB

İşaretlerim  ya da ... (ad/çağrı işareti) nın işaretleri (emisyon- sinyal) alçalıp yükseliyor mu? (Fading)

İşaretleriniz ya da ... (ad/çağrı işareti) nin işaretleri (emisyon-sinyal) alçalıp yükseliyor.

QSD Maniple yazmam bozuk mu?

Maniple yazışınız bozuk.

QSE

Can kurtarma aracının sürüklenmesi yaklaşık
olarak ne kadardır?

Can kurtarma aracının sürüklenmesi yak laşık olarak ..... mildir.

QSF Kurtarmayı yapabildiniz mi? Kurtarmayı yaptık.
QSG defada ... adet telgraf gönderebilir miyim? Bir defada ... adet telgraf gönderebilirsiniz
QSK

İletişiminiz arasında beni duyabiliyor muzunuz?
Duyabiliyorsanız göndermeniz sırasında sizi kesebilir miyim. (Araya girmek.)

İletişimimiz arasında sizi duyabiliyorum
Göndermemizin arasına girebilirsiniz.

QSL

Alındığını onaylar mısınız?
(İşaretlerin alındığının veya haberleşmenin tümünün işaretle veya yazılı  tasdiki ya da teyidi.)

Alındığını onaylıyorum.

QSM

Yazdığım son (ya da .. numaralı) telgrafı yeniden
yazayım mı?

Yazdığınız son (ya da .. numaralı) telgrafı
yeniden yazınız.

QSN

Beni ya da ...(ad/çağrı işareti) yı ..... KHz (MHz) üzerinden dinlediniz (duydunuz mu) mi?

Sizi ya da .... (ad/çağrı işareti) yı, ..... KHz (MHz) üzerinden (duydum) dinledim.

QSO

..... (ad/çağrı işareti) ile doğruca ya da ..... (ad/ çağrı işareti) aracılığı ile iletişim yapabiliyor musunuz ? (Radyo ile haberleşme yapmak.)

..... (ad/çağrı işareti) ile doğruca ya da ..... (ad/ çağrı işareti) aracılığı ile iletişim yapabiliyorum.
QSP

Telgrafımı ...ya (ad/çağrı işareti) ücretsiz olarak yazabilir misiniz?

Telgrafınızı ...ya (ad/çağrı işareti) ücretsiz olarak yazabilirim.

QSQ Geminizde doktor (ya da ..... birey) var mı? Gemimizde doktor (ya da ... birey) var
QSR Çağrımı çağrı frekansından yineleyeyim mi?

Çağrı frekansından çağrınızı yineleyin. Sizi duyamadım. (Karıştırma var.)

QSS Hangi çalışma frekansını kullanacaksınız? ... .KHz (MHz) frekansını kullanacağım.
QSU

..... KHz (MHz) den ..... (yayın sınıfı) ile gönde reyim (ya da yanıtlandırayım) mı?

..... KHz (MHz) den ..... (yayın sınıfı) ile gönderiniz. (ya da yanıt veriniz)

QSV

Bu frekans üzerinde ya da ..... KHz (MHz) üze rinde ayar yapabilmeniz için bir seri V ya da işaret) göndereyim mi?

Bu frekans üzerinde ya da .... KHz (MHz üzerinde ayar yapabilmeniz için bir seri
V (ya da işaret) gönderiniz.

QSW

Bu frekans ya da ..... KHz (MHz) üzerinden ..... (yayın sınıfı) ile gönderme yapacak mısınız?

Bu frekans ya da ..... KHz (MHz) üzerinden ..... (yayın sınıfı) ile gönderme yapa cağım.

QSX

..... (ad/çağrı işareti) ni ..... KHz (MHz) ya da band ya da kanal üzerinde dinleyecek misiniz?

..... (ad/çağrı işareti) ni ..... KHz (MHz) ya da band ya da kanal üzerinde dinliyorum.

QSY

Yayını (iletişimi, muhabereyi) diğer bir frekansa (ya da ..... KHz/MHz’e) değiştireyim mi?

Yayını (iletişimi, muhabereyi) diğer bir frekansa ( ..... KHz/MHz’e) değiştiriniz.

QSZ

Her sözcük ya da grubu birden çok kez göndereyim mi?

Her sözcük ya da grubu 2 (ya da .... ) kez gönderiniz.

QTA ........ numaralı telgrafı (mesajı) iptal edeyim mi? ........numaralı telgrafı (mesajı) iptal ediniz.
QTB Sözcük sayımında anlaştık mı?

Sözcük sayımında sizinle aynı görüşte de ğilim. Her sözcük ve grubun ilk işaretini yineliyorum.

QTC Gönderilecek kaç telgrafınız var? Gönderilecek ....... (sayıda) telgrafım var.
QTD Kurtarma gemisi (uçağı) ne buldu? Kurtarma gemisi (uçağı) ..... buldu.
1)..... (sayıda) kazadan kurtulan.
2) Enkaz
3).... (sayıda) ceset
QTE Size göre gerçek kerterizim nedir? Bize göre gerçek kerteriniz....(saat)de..dir.
QTF

Kontrolünüzdeki direction finding (yön bulma) istasyonlarınca alınmış kerterinize göre gerçek Pozisyonum neresidir?

Kontrolünüzdeki direction finding (yön bulma) istasyonlarınca alınmış kerterinize göre gerçek pozisyonunuz ..... (saat) de ..... enlem ....... (boylam) dasınız.
QTG

..... KHz (MHz) den her biri 10 saniye iki çizgi ve arkasından çağrı işaretinizi .....(kez) gönderir misiniz?

..... KHz (MHz) den her biri 10 saniye iki çizgi ve arkasından cağrı işaretimi .... kez göndereceğim.

QTH

Enlem ve boylam derecelerine (ya da belli bir coğrafi noktaya göre) bulunduğunuz yer neresidir ? 
* İstasyonunuzun bulunduğu yer veya ikamet ettiğiniz yerin adı nedir?

Bulunduğum yer ..... enlem ...... boylam derecesidir.(Belli bir coğrafi noktaya göre ..... dayız.) *İstasyonumun bulunduğu yer veya ika met ettiğim yer ...................... dir.

QTQ

İstasyonumla uluslar arası işaretler kodu (INTERCO) ile iletişim yapabilir misiniz?

İstasyonunuzla uluslar arası işaretler kodu (INTERCO) ile iletişim yapabilirim.

QTR Doğru ..... (MSA/UTC) saat kaçtır?

Doğru ..... (LOCAL/GMT) saat ..... dır.

QTS

Frekansınızı ayarlamak için .... KHz (MHz) den şimdi ya da .... (saat) de çağrı işarezinizi gönderecek misiniz?

Frekansınızı ayarlamak için .... KHz (MHz) den şimdi ya da .... (saat) de çağrı işarezinizi göndereceğim
QTT

İşaretler, bir başka yayın üzerine biniyor mu?

 
QTU İstasyonunuz hangi saatlerde açık bulunuyor?        

İstasyonum ..... (saatin) den ..... (saati) ne kadar açıktır.

QTV

Yerinize ..... KHz (MHz) de ..... (saat)e kadar bek lemeye gireyim mi?

Yerime.....KHz (MHz) de saat....dan..... ya kadar beklemeye giriniz.

QTW Kurtulanların durumu nedir?

Kurtulanların durumu ....dır ve çok çabuk ..... gerekir.

QTX

Benimle daha sonra iletişim yapmak için ben yeniden söyleyinceye (ya da ..... saate) kadar istasyonunuzu açık tutar mısınız?

Sizinle daha sonra iletişim yapmak için siz yeniden söyleyinceye (ya da .... saate) kadar istasyonumu açık bulunduracağım.

QTY

Olay yerine doğru ilerliyor musunuz? İlerliyorsanız ne zaman ulaşacağınızı umuyorsunuz?

..... (tarih) ..... (saat) de olay yerine ulaşacağımızı sanıyoruz.

QTZ Araştırmanız sürüyor mu?

..... (uçak, gemi, kurtarma gemisi, kurtulanlar ya da enkaz) için araştırmayı sürdürüyoruz.

QUA ..... (çağrı işareti) den bilginiz var mı? ..... (çağrı işareti) den bilgiler şunlardır.
QUC

Benden (ya da .... dan) aldığınız en son mesajın numarasını (ya da başka bilgi) nedir?

Siz (ya da ..... çağrı işareti) den aldığın en son mesajın numarası ..... dir.

QUD

..... (çağrı işareti) ca gönderilen acelelik işaretini Aldınız mı?

.....(çağrı işareti) ca gönderilen acelelik işaretini ..... (saat) de aldım.

QUF ..... (çağrı işareti) nin gönderdiği tehlike işaretini aldınız mı?

..... (çağrı işareti) nin gönderdiği tehlike işaretini ..... (saatin) de aldım.

QUM

Tehlike trafiği bitti mi? Normal çalışmaya dönebilir miyiz?

Tehlike trafiği bitti. Normal çalışmaya dönebilirsiniz.

QUP Bulunduğunuz yeri ..... ile belirtir misiniz?
1  Projektör
2  Kara duman
3  Işıklı füze
Bulunduğumuz yer ..... ile belirtilecektir.
1  Projektör
2  Kara duman
3  Işıklı füze
QUR

Kurtulanlar :
1  Kurtarma araçlarına alındılar mı?
2  Kurtarma gemisi tarafından toplandılar mı?
3  Karadaki kurtarma görevlileri ile buluştular mı?

Kurtulanlar
1  Kurtarma araçlarına alındılar.
2  Kurtarma gemisi tarafından toplandılar.
3 Karadaki kurtarma görevlileri ile buluştular

QUS

Kurtulanlardan kimseyi (ya da enkazı) gördünüz mü? Gördünüzse hangi pozisyondalar?

Gördüm, ..... dır.
1  Denizde
2  Sallar üzerinde
3  Enkaz
Pozisyonu ..... (enlem) ..... (boylam) dır Ya da başka bilgi.

QUT Kaza yeri işaretlenmiş midir?

Kaza yeri ..... ile işaretlenmiştir.
1  Ateş ya da kara duman.
2  Şamandra.
3  Boyalı şamandra
4  ..... (Diğer özel işaret.)

QUW

..... (enlem) ..... (boylam) ya da (belirtilmiş) Araştırma sahası içinde miziniz?

.... (enlem) .... (boylam) ya da (belirtilmiş) araştırma sahası içindeyiz.

QUY Kurtarma aracının yeri işaretlenmiş midir?

Kurtarma aracının bulunduğu yer ... (saat) te ..... ile işaretlenmiştir
1  Ateş ya da kara duman.
2  Şamandra.
3  Boyalı şamandra.
4  ..... (Özel işaret.)

QUZ Kısıtlı çalışmayı sürdürebilir (dönebilir) miyim?

Tehlike süresi geçerlidir. Kısıtlı çalışma sürdürülecektir. (Kısıtlı çalışmaya dönü lebilir.)

Düzenleyen: TA3DP Ramazan KURTÇU

* Yayımlama hakkı https://www.radyoamatorleri.com/  sitesinindir.2022©
* Metin kısmı, kısmen veya tamamen, kopyalanıp başka sitede veya neşriyat olarak yayımlanamaz.
* Kaynak gösterilerek Q KODLARI LİSTESİN’nden alıntı yapılabilir veya link verilebilir.