Gönderen Konu: AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  (Okunma sayısı 4964 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

  Çevrimdışı TA2AOG

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *****
 • Bu Mesajı : 36
 • İleti: 646
 • İsim Soyisim: Osman Güler
AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK

SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Geçici amatör telsizcilik belgesi: Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye’de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere bu Yönetmelikte belirtilen amatör telsizcilik belgelerine karşılık gelen ve bir yıla kadar verilen belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Organizasyonlara ve organizasyonlar tarafından kurulan analog veya dijital aktarıcılar ile röle istasyonlarına YM,”

“f) C sınıfı amatör telsizcilik çağrı işaretlerinin son eki C, P, T, W ile başlayan üçlü harf grubundan oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “on gün” ibaresi “on iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Sınav giriş ücretinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir.

(3) Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav dili Türkçedir. Sınav çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır.”

“(4) Sınav süresi bir saattir. Sınav süresinin başlangıcı, bitimi, sınav süresince kopya çekilmesi gibi durumlar tutanakla belgelendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendinin (1), (3) ve (7) numaralı alt bentleri, (c) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Amatör telsizcilik sınavında başarılı olan ve sınavdan sonra en geç bir yıl içerisinde;

1) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

3) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belgenin aslı veya fotokopisi,

4) 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru,

ile başvuruda bulunanlara amatör telsizcilik belgesi verilir. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.”

“1) İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresini içerir yazılı başvuru,”

“3) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,”

“7) Belge ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisini eklemek kaydıyla KEGM’ce geçici amatör telsizcilik belgesi verilir. Talep halinde belge süresi mütekabiliyet koşulları çerçevesinde uzatılabilir. Tahsis edilen çağrı işaretleri süreleri de belge süresi kadardır.”

“c) Mütekabiliyet anlaşması bulunan bir ülkeden amatör telsizcilik belgesi almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

1) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,

2) Belgenin konsolosluktan onaylı sureti,

3) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

4) Amatör telsizcilik belgesi ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,

ile yapılan müracaatlar değerlendirilerek sahip olduğu belgenin bu Yönetmeliğe göre karşılığı olan ve asıl belge süresi dikkate alınarak düzenlenen geçici amatör telsizcilik belgesi verilir.”

“(2) Sınavı kazansalar dahi kamu hizmetlerinden yasaklananlar ile affa uğramış olsalar bile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının dördüncü kısmının dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlardan, 216 ncı maddesinde yazılı halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkûm olanlar ile Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 152 nci maddesinde yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten hüküm giyenlere, amatör telsizcilik belgesi verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Süresi biten belgenin yenilenmesi için;

a) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı beyanını içeren yazılı başvuru,

b) Süresi dolan belgenin aslı,

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

ç) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,

d) İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresi ve ikamet adresi,

ile belge süresi bitiminden önceki altı ay içinde başvurulur.

(2) Belgenin kayıp veya tahrip olması ya da bölge değişikliği gibi nedenlerle yenilenmesi için;

a) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydının olmadığı ve belgenin kaybı halinde kayıp beyanını içeren yazılı başvuru,

b) Tahrip olan belgenin aslı,

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

ç) Belge yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı veya fotokopisi,

d) İrtibat telefonu, varsa elektronik posta adresi ve ikamet adresi,

ile başvurulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Belge düzenleme ve yenileme ücretlerinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir.

(3) Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları belge düzenleme ve yenileme ücretlerinden muaftır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde” ibaresi, “1/3/2012 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde geçen “altı ay içerisinde” ibaresi “1/3/2012 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Süresinde yapılmayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası ile geçici 2 nci maddede belirtilen tarihe kadar yenilenmeyen belge ve uygun hale getirilmeyen çağrı işareti resen iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/burokrasikanun+yonetmelik/amator+telsizcilik+sinav+ve+belgelendirme+yonetmeliginde+degisiklik-t1098.0.html

  Çevrimdışı TA3IA

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 1
 • İleti: 25
 • İsim Soyisim: Şentürk AKYILDIZ
Sanırım süresi dolup da değişmeyen belgeler için süre uzatılmış. Birde
"MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Sınav giriş ücretinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir.
(3) Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.”
 bu çok isabetli olmuş. Tebrik ederim Kıyı Emniyetindeki ilgilileri. 73

TA3IA-INTRAD BASKANI

  TA1HZ
 • Ziyaretçi
Değerli Arkadaşlar,
Bu değişiklikten benim anladığım:
1.   Yeni yönetmelik çıktıktan sonra başvuruda bulunmayan, eski belge sahiplerine yönelik “af” 1 Mart 2012 tarihine dek uzatılmıştır. Başvuru yapmamış bazı eski arkadaşlar için güzel haber ! Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
2.   Organizasyonların yani derneklerin çağrı işaretleri YM olacaktır. Dolayısyla TA.R/E/S vb son ekli, arkadaşların bir sorunu yoktur. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Güzel haber.
3.   Kişilere ait çağrı işaretlerinin uygun olmayanlarının (tek ya da iki harfli B sınıfları, Beş yıllık A sınıfı belge sahibi olmadan tek ya da  iki karakterli, on yıllık A sınıfı belge sahibi olmadan tek karakterli son ek almış olanlar) yine 1 Mart 2012 tarihine dek başvurarak yönetmeliğe uygun bir çağrı işareti almaları gerekmektedir. Almadıkları takdirde 1 Mart 2012 itibari ile çağrı işaretleri RESEN İPTAL edilecektir.
Ben 2006 Mayıs sınavı ile A sınıfı olduğumdan 2011 Mayıs ayı sonunda 5 yılımı doldurarak iki harfli çağrı işareti kullanma hakkını kazanıyorum. Yani TA1HZ olarak devam  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  Ama bu hesaptan oğlum TB1J Uluğ için TB1MUK için başvuracağız herhalde.  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap   Daha önceki halde "uygun hale getirilmeme" durumu ile ilgili açıklayıcı bir hüküm yoktu. Geçici 3.madde ile bence gayet açık net koşul getirilmiş ve son oluşacak durum açıklanmış. Bu konuda değerlendirmelerinizi beklerim.

73 de TA1HZ

  Çevrimdışı TA3DN

 • Sistem Yöneticisi
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 48
 • İleti: 1452
 • İsim Soyisim: Bülent Yalçın

Hala bazı sitelerde amatör adaylarının sınavla ilgili sorduğu sorulara yalnış cevaplar veriliyor. Sınav artık elli sorudan oluşuyor. İnsanlar araştırıp yönetmelikleri takip etmiyor,birde milleti yalnış bilgilerle yönlendiriyor. Oysa madde gayet açık. Bilmeyenlere ve yalnış yönlendirenlere okumaları duyurulur...

“(1) Sınav dili Türkçedir. Sınav çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır.”

  Çevrimdışı TA2NL

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • ****
 • Bu Mesajı : 13
 • İleti: 490
 • Bilgiyi Paylaşmayacaksan, ÖĞRENME !
 • İsim Soyisim: Murat DEMİRTAŞ
Merhaba,

Bülent abi ben bu yanlış yönlendirme ve verilen yanlış bilgileri düzeltmekten vallahi yıldım artık. Birileri araştırmadan adaylara eskilere dayalı bilgileri veriyor sonra bana diyorki bana şöyle söylediler. Her zaman söylüyorum YENİ YÖNETMELİK yayınlandı önce bunu okuyun ve başka sözlere itibar etmeyin.

Bu konuda herkesin hassasiyetle doğru bilgileri aktarmalarını diliyorum.

Selamlar
Eski:TA1ADM Yeni:TA2NL
www.muratdemirtas.net.tr

  halil taş
 • Ziyaretçi
murat bey acıklamaların guzel senden her konuda faydalanacagız. teşekkurler.

  Optimum
 • Ziyaretçi
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
3.   Kişilere ait çağrı işaretlerinin uygun olmayanlarının (tek ya da iki harfli B sınıfları, Beş yıllık A sınıfı belge sahibi olmadan tek ya da  iki karakterli, on yıllık A sınıfı belge sahibi olmadan tek karakterli son ek almış olanlar) yine 1 Mart 2012 tarihine dek başvurarak yönetmeliğe uygun bir çağrı işareti almaları gerekmektedir. Almadıkları takdirde 1 Mart 2012 itibari ile çağrı işaretleri RESEN İPTAL edilecektir.


   Bu konuya cevap yazılmayalı bayağı zaman olmuş fakat bu konuyu iyice anlamak istiyorum.
Şimdi yanımda belgesini 2008 yılında almış bir ağabeyim var. Yani amatör belgesini alalı 5 yıl olmamış. Çağrı işareti TB9AL.
1 Mayıs 2012 ye kadar başvurup yeni çağrı işareti mi alması gerekiyor? Eğer öyle ise, Aralık ayında 3 yılı dolduğu için belge yenilemeye başvurduğu zaman neden aynı çağrı işaretini verdiler. Teşekürler. 73.

  Çevrimdışı TA2AOG

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *****
 • Bu Mesajı : 36
 • İleti: 646
 • İsim Soyisim: Osman Güler
Eskiden C sınıfı TA ile de veriliyordu, yönetmelikle bunlar B sınıfı oldu ama TBxxx olarak yeni çağrı işareti almaları gerekiyordu. Bunların değişimi için gereken süre geçmişse bile,

Veya belgenin süresi dolup da gereken sürede değiştirmediyse bile,

Son olarak tanınan ek süredir 1 Mart 2012.

Bu tarihten sonra haklarını kaybedecekler ve belgeler RESEN iptal edilmiş olacak.

Benim durumuma benziyor,
TA2CMC idim ama C sınıfı idi. Çok uzun sene böyle devam etti. Kanun değişti ama ben başvuru yapmadım. Sonra hiç B yapmadan, tekrar sınava girip A sınıfına geçtim (yeni çağrı işareti aldım), bu olmasa idi benim için de son tarih olacaktı. TA2CMC olarak devam edemezdim, TB olmalıydı.

Aynı şekilde belgenin süresi de dolmuştu, yenileme süresi geçmişti, bir de bu açıdan son tarih idi.Amatör Telsizcilik - Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Bilgi Paylaşım Platformu

Sponsor


Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş reddit Paylaş twitter

xx
Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

Başlatan TA2AZI

1 Yanıt
2568 Gösterim
Son İleti 10 Ekim 2010, 15:58:56
Gönderen: TA3HS
thumbup
Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

Başlatan TA3CY

0 Yanıt
7164 Gösterim
Son İleti 03 Kasım 2010, 02:07:17
Gönderen: TA3CY
xx
Özel Telsiz Yönetmeliğinde Değişiklik İçin Öneriler Bekleniyor

Başlatan TA2AOG

12 Yanıt
4441 Gösterim
Son İleti 24 Kasım 2013, 13:28:07
Gönderen: TA2EI
xx
13.06.2021 Amatör telsizcilik E-sınav

Başlatan TA2DRU

3 Yanıt
735 Gösterim
Son İleti 16 Haziran 2021, 00:17:33
Gönderen: TA2DRU
xx
Amatör telsizcilik sınav sorularına nasıl çalışılır

Başlatan TA2IHU

12 Yanıt
4985 Gösterim
Son İleti 06 Mayıs 2012, 21:56:55
Gönderen: TA1ALT