AMATÖR TELSİZCİLİK,PAYLAŞIMLARIMIZ > MAKALELER

AFET/ AFET HABERLEŞMESİ / HABERLEŞME AFETİ ÜZERİNE GÖRÜŞ

(1/3) > >>

TA1HZ:
Değerli Arkadaşlar,
Afetler, haberleşme ve radyo amatörlüğü hakkında hiçbir kurum-kuruluş-oluşum kaynaklı olmayan kişisel görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Önce tanımlardan başlamak istiyorum. 
Wikipedia ya göre Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak, imkânların yetersiz kaldığı, doğal veya insan kökenli olaylara verilen genel bir isimdir.
TAMSAT web sitesinden yaptığım alıntıya göre Afet Haberleşmesi “İnsan hayatının veya malının tehlikeye uğradığı zamanlarda yapılan ve diğer tüm görüşmelerden daha öncelikli bir haberleşmedir.”
Haberleşme Afeti karasal hatlar, GSM hatları ve diğer haberleşme olanaklarının çöktüğü ve kamunun hayati organlarının (İtfaiye-ambulans-emniyet) iletişiminin durduğu ya da ağır sekteye uğradığı; diğer problemlerin eşlik ettiği ya da etmediği afettir.
Bir afette toplumun her bireyi gibi radyo amatörleri de durumdan etkilenir, zarar görürler. Biraz genelleme olacak ama toplumun diğer kesimlerine göre yaşam tarzları-ellerindeki imkanlar-ekipmanlar ile radyo amatörleri afetler karşısında biraz daha hazırlıklı kişilerdir. Dolayısıyla bir afette ya daha az zarar gören ya da afet sonrası daha çabuk ayağa kalkan bir grubuz.
Afet haberleşmesi dendiğinde yapılan haberleşmeyi temel olarak 3 gruba ayırabiliriz. Ancak önce haberleşmede iletilecek bilgilerin içeriği ve kimin ne kadar bilgiyi nereye iletebileceği konusunda bir görüş birliğine varılması gerekmekte. Şahsi görüşüm bağlı çalışılacak afet yönetimi kurumu / kuruluşu / biriminin yetkilisinin onayladığı bilgilerin verilen adrese teslimi ile kısıtlı kalınması, her hangi bir kişisel yorum vb. nin katılmaması yolundadır. Bu konu tartışılabilecek, muhtelif görüşlere açık bir başlık!
A)   Olay yerinden yurt dışı ile yapılan haberleşme.  Bence mutlaka yerel en yüksek idari birimin bilgisi dahilinde ve akış-içerik kontrollü cereyan etmelidir. Teknik olanaklar açısından radyo amatörlerinin en kolay sağlayabileceği bir hizmet olmakla birlikte özellikle yabancı dil sorunu, yazılı metin geçilmesinde yaşanan / yaşanabilecek sorunlardan ötürü riski yüksektir.
B)   Olay yerinden Ankara ile yapılacak haberleşme.  Yerel afet birimlerinin merkezdeki ilgili birimleri ya da genel merkezleri ile yapılacak haberleşme. Şu an pek çok kamu kurum / kuruluşunun bu konuda yeterli alt yapıları mevcuttur. Radyo amatörleri yine de destek olabilirler.
C)   Olay yeri koordinasyon haberleşmesi. Her kurum / kuruluş / STK vb. kendi iç haberleşmesini bir şekilde sağlıyor ancak bütün bunların ortak toplandığı bir kanal / frekans ne yazık ki hala yaygın olarak kullanımda değil. Biz radyo amatörleri olarak burada ortak frekans kullanmamız (144-146 MHz VHF, 433.500/439.175-425 UHF) nedeniyle devreye girebiliyoruz. Ancak burada sıkıntı adam sayısında başlıyor. Klasik sivil savunma tatbikatlarında olduğu gibi 3-4 kişi ile operasyonu çevirme şansınız yok. Eğer 3-4 gün / 24 saat non-stop esasına dayalı çalışacaksanız her görev noktasına en az 2 operatör bulmanız lazım. Bu arada güzel Türkçemizde geçen EKİP’te sadece 1 (BİR) kişiden oluşmamakta. ;D!!!
En yakın zamanda yaşanan olay olması nedeniyle Van-Erciş Depremini örnek göstererek bir tablo çizmek istiyorum. İl bazında bir merkezimiz var: Valilik, buraya en az 3 kişi gerekir. 112 Acil komuta 2 kişi, Devlet Hastanesi 2 kişi, (konumu bilemiyorum - eğer 112 Acil komuta Devlet Hastanesi bahçesinde ise bu 4 kişi 2 kişide olabilir), itfaiye / belediye 2 kişi. Sahada enkaz başına 1 ya da 2 kişi vermen lazım. Yani 10 arama kurtarma ekibi çalışma yapıyorsa 10-20 kişi haberleşmeci olarak olmalı. 10 enkazla toplamımız etti mi 15 kişi (en az sayı bu). Gelelim Erciş’e. Kaymakamlık 2 kişi, Hastane 2 kişi, emniyet / jandarma 1 er kişi, eder 6 kişi. Enkaz başına gene 1 kişiden varsa 15 enkaz yine 15 kişi daha toplam 21 kişi. Daha köylere vs çıkacak keşif ekiplerine haberleşme desteğinden bahsetmiyorum. Şimdilik 36 kişi ihtiyacımız var. Bu 3-4 günlük çalışma için gerekecek ekip. Eğer çalışma uzayacaksa bunların en geç 1. hafta sonunda değiştirilmeleri gerekecek. Hem fiziksel hem ruhi yorulma sonrasında makine olsan hata yapmaya başlıyorsun zira.
Bu kadar adamı Van’da nereden buldun da değişim yapıyorsun dediğinizi duyuyor gibiyim. Çok doğru bir söz. Bu nedenle koordinasyon haberleşmesinin nasıl yapılması gerektiğini PROFESYONELLERE öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa sahada daha çok sıkıntı yaşamaya devam edecekler.
Gelelim haberleşme afetine! Bence biz amatör telsizcilerin en kolay devreye gireceği / girmesi gereken durum. Eğer iyi hazırlanmış, teknik donanımı tam yapmışsak profesyonellerin yolda kaldığı durumda sol şeride geçebiliriz!! Ne zamana dek? Profesyonel sistemler devreye girip normal haberleşme sağlandığı ana dek.  Eğer 3G ile canlı yayına geçilmiş ise benim görüşüm RADYO AMATÖRÜNÜN ORADA YAPACAĞI ORTA - UZAK MESAFE HABERLEŞMESİ İŞİ KALMAMIŞTIR, koordinasyon haberleşmesi ve lokal destek olabilir. Hiçbir zaman olanaklarımızı / bilgi birikimimizi kullanmamız gerekmez dileğiyle hepinize sağlıklı mutlu bol DX li günler dilerim.
73 de TA1HZ

Linkback: http://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2196.0

TB2NMR:
Tevfik bey, konu açılmış iken ve özellikle de son cümlenize istinaden bir sorum olacak. Gelişen teknolojiden herkes gibi devlet kurumları da zaman içinde kendisine pay çıkaracaktır. Diyelim ki 3 yıl içerisinde bu konuya ciddi anlamda eğildiler ve sağlık, güvenlik, itfaiye, sahil güvenlik ile sivil savunma birimlerinin tümünde kullandığımız HF/VHF/UHF sistemleri dahil desteklendi. Zaten benzer sistemler halen daha bu kurum ve kuruluşlarda kullanılmakta. Hepsine de dedi ki X1 kanal birincil öncelikli, X2  kanal ikincil öncelikli, X3 adı verilen kanal da buluşma kanalı. Tüm birimler cihazlarının bu kanallarını şu şu frekanslara göre ayarlayacaklar diye de bir genelge yayınladı.

Bu durumda radyo amatörlerinin durumu ne olur? Hep bizimle birlikte anılan ve bizlerin de afet haberleşmesinde önemli olduğumuzu vurguladığımız bu konudaki haberleşme desteği ortadan kalkar ise yeni bir teknik geliştirmediğimiz sürece varlığımız da sorgulanır hale gelir mi?
Teşekkürler.

TA1HZ:
Ruha Bey,
yoğun beyin cimnastiği gerektirecek bir konu açtınız. Ama size yanıtım önce çok kısa olacak, sonra cevabımı detaylandıracağım. EVET - Varlığımız sorgulanır; HAYIR - sorgulanamaz.
EVET zira eğer radyo amatörlüğünden anladığınız / anladığımız / bence daha da önemlisi anlattığımız SADECE ve SADECE Afet haberleşmesi ise ilgili kamu kurum kuruluşları ve STK lar iletişim sorunlarını çözüme kavuşturdukları an bu anlamda varlığımıza gerek kalmaz ve bu şekilde tanımlanan bir "radyo amatörlüğü" niyetine sadece fatiha okunabilir.
HAYIR zira afet haberleşmesi radyo amatörlüğü içinde sadece bir bölümdür. Hiçbir maddi menfaat gözetmeden sadece şahsi heves ve gayret ile telsiz tekniği alanınıda bilgi alışverişini sağlamak-Elektronik alanında araştırma yapmak "radyo amatörlüğü" tanımında ise varlığımız elektrik-elektronik-telsiz tekniği var olduğu sürece sorgulanamaz. Genel gelişim içinde bizde akan su ile birlikte hareket eder kendimize yeni yeni uğraşı alanları buluruz. 1900 lerin başında amatör radyoya tahsisli frekanslara bir bakın. Şimdi o frekansların pek çoğu ticari amaçlarla kullanılmakta, buna karşın yeni pek çok band ve mod bizlerin kullanımına-araştırma yapmasına açılmış durumda. Eğer amatör radyo sadece gemi-kara haberleşmesi olarak algılansaydı şu an INMARSAT vb sistemler devreye girdiğinde ortadan kalkmış olurduk.
Kişisel görüşüm, dediğiniz tablo ortaya çıktığında radyo amatörü değilde sadece afet haberleşmecisi olan arkadaşlarımız ya kendilerini oldukça boşlukta hissedecekler ya da bahse konu kurum-kuruluşların münhal haberleşmeci kadrolarına 657/4C gibi yasa ve maddelere istinaden atama yaptırmaya çalışacaklar  ;D 
Benim kişisel hedefim 7 sene daha halen icra ettiğim mesleki aktivitelerimi sürdürüp eğer ölmez sağ kalırsam emekli olduktan sonra "full time radyo amatörü" olarak vaktimi-naktimi-becerimi bu konuda harcamak olacak.  ;)
73 de TA1HZ

TB2NMR:
"Hayır" ın karşılığı tabi ki devam edecek, ondan kuşkum yok. Bugün ben dahil yerine göre kargacık-burgacık tabir edebileceğimiz, ama büyük ama küçük o istasyon adını verdiğimiz odada hiç bir şey açık olmasa da oturmaktan huzur bulanlardanım.
Frekanslar konusu ise sadece bizimle bağlantılı olmadığı için sorun olmadan kullanılmaya devam edilecektir. Edecektir ancak bugüne kadar bunların ne kadarının kullanıldığını amatör sayısı ile karşılaştırdığımızda görebiliriz.

"Evet" konusu ise biraz karmaşık. Tamamen devreden çıkarma gibi bir yol izleneceğini sanmıyorum aslında. Yine de olması durumunda devamında büyük üzüntüleri de beraberinde getiren bu tür afetlerde, dün bizim yaptığımız bir şeyin  bugün sadece devlet kurum ve kuruluşlarınca kullanıldığını görmek ve belki de bu anlamda yasal olarak müdahale/yardımda bulunamayacak olmak insanın gözlerini buhulandırır. En azından içimizden "ama olmaz ki ben olsam şöyle yapardım.... off offf şunlara bak hiç orada öyle anten, böyle balun mu kullanılır" diye hayıflanırdık.

Madem başladık biraz daha irdelemek isterim. Şu mesajınızdaki bireylerin sayısı ve yeterlilik konusundan yola çıkarak protokoller konusuna da değinmek isterim.

Devlet kurumları ile zaman zaman amatör birlikler/gruplar/dernekler protokoller yapıyorlar. Protokol de bir sürü şey yazılıyor, yayınlananları okuyor veya haberimiz bile olmuyor. Buraya kadar tamam.

- Peki varsayalım ben evimde oturan ve hiç bir yere üye olmayan bir amatörüm. Telsizden acil bir çağrı aldığımda pılımı pırtımı toplasam kendi arabamla ilk olarak olay yerine gitsem diyelim ki o protokol imzalanan Kızılay ya da Sivil Savunma beni aralarına almayacak mı?
- Ben bir protokol listesinde yer almadığım için vicdanen ve insani amaçlı kalkıp geldiğim yerde cihazlarımı kullanmaya kim ket vuracak? Haberleşmemi kim engelleme cesareti gösterebilecek?
- Diyelim ki olay yerine o protokolde yer alan biri ilk olarak gitti. Çağrı yaptı ama sadece ben duydum. O zaman ben de cevap vermeyeyim mi?

- Eğer cevapları "hayır" ise

- Neden o zaman bu protokoller imzalanıyor, ne kadar uygulanabiliyor. Benim bildiğim kadarı ile protokol imzalanmayan kuruluş kalmadı.
- Kimi ne kadar bağlıyor?
- Bu protokol çerçevesinde veya bir kurumun düzenlediği tatbikatlar kimlerle sınırlı?
- Bir ilde bulunan kaç amatör telsizci bir afet durumunda nereye gideceğini, kiminle ilk olarak irtibat kuracağını, kiminle birlikte çalışacağını biliyor?

TA1HZ:
Ruha Bey,
yazdıklarınızın neredeyse tamamının altına imzamı atarım.
Sorduğunuz sorulara yanıtım A)hukuken hayır aralarına girememeniz lazım. Vicdanen ve pratikte bal gibi girer becerinizi-ekipmanınızı kullanırsınız. B)Hayati bir durumda oluşabilecek kayıpların sorumluluğunu üzerine alabilecek güven, özveri ve tecrübeye sahip bir kişi ancak sizi engelleyebilir. O bedende bir kişiyi ben şahsen bu güne dek tanımadım. C) Bugüne dek okuduğum bazı yazılarda protokol dışı varlıklar UFO'larla eş değer olduğundan karşılaşıldığında başınızı başka tarafa çevirmenin genel sağlık açısından daha uygun olacağı  şeklinde görüş hakimdi. Dolayısıyla "literatüre" göre davranacaksak evet durum çok da ölümcül değil ise cevap vermemeli, muhatap olarak kabul etmemelisiniz.
Ben hukukçu değilim, dernek işleri ile de pek uğraşmadığımdan ötürü hukuki bilgimin çok engin olduğunu söyleyemem. Ancak hukukçu bazı dostlarımıza protokol metinlerini "off the record" sorduğumda bu metinlerde oldukça ciddi hukuki bağlayıcılıklar olduğu ve, affınıza sığınarak, oluşabilecek bir olumsuzlukta "okka altına gitme" riskinin olduğunu belirtmişlerdi. Tabii bu benim hukukçu dostlarımın yorumu. Bu konulara daha vakıf hukukçulardan da görüş alınmalı.
En son sorunuza oldukça eski bir zamanda (yanlış hatırlamıyorsam TRAC'ın websayfasında forum var iken) sorduğum bir soruyu hatırlatarak cevap vermek isterim. İstanbul'da bulunan Valilik AFet Yönetim Merkezi-AKOM ve TA1KA-TA1KB-TA2KK gibi amatörlükle ilgili yerleri içeren bir dizi yerrin koordinatlarını sormuş ve ödül vereceğimi söylemiştim. Gelen cevaplar pek iç açıcı değildi. Dolayısıyla "kervan yolda dizilir" özdeğişine istinaden acil müdahale planlaması yapıldığını hatırlatmak isterim.
73 de TA1HZ

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © Smf | Smf Destek