AMATÖR TELSİZCİLİK,PAYLAŞIMLARIMIZ > MORS DERS NOTLARI,PROGRAMLAR

CW HARF KISALTMALARI

(1/1)

TA3DN:
Tarih: 15/11/2009 20:49
CW H A R F K I S A L T M A L A R I

ADR : Adres
ABT : Hakkında
AER : Anten
AGN : Tekrar
ANS : Cevap
ANT : Anten
AR : Göndermenin sonu
AS : Bekle
AS M : Bir kat dakika
Beklemek.
BC : Radyo yayını.
BK : Göndermeyi kesip
Dinlemek.
BCI : Radyo yayını
Enterferansı
BCR : Radyo alıcısı
BOX : Posta kutusu
C : Evet
CALL : Çağrı işareti
CFM : Tasdik etmek
CK : Kontrol
CL : İstasyonu kapatmak
CPI : Kopya
C Q : Genel çağrı
CRD : Kart
C S : Çağrı adı
C U : Seni çağıracağım
CUANG: Tekrar buluşuncaya
Kadar
D E : Tarafından
D R : Sayın, aziz
D X : Uzak istasyon
E H : ?
E S : ve
E X : Eski, soluk.
F B : Çok İyi
FER, FOR: İçin
F Q : Frekans
GA, GM, GE : Günün muhtelif
saatlerinde kullanılan selam.
G B : Hoşçakalın.
G L : İyi şanslar
GLD : Memnun olmak
GMT : Greenwich saat ayarı.
Uluslar arası saat.
G N : İyi geceler.
GND : Toprak .
HAM : Kısa dalga amatörü.
HRS : Saat
H I : Espiri, gülmük.
HPE : Ümit etmek.
H R : Burada

I : Hazır
I M : Ben
I S : dir
IRPT : Tekrarlıyorum
K : Gönderme yapabilirsiniz.
K A : Göndermeye başlamak.
K N : Çağrılan istasyon gönder-
meye başlayabilir.
LID : Zayıf operatör
LOG : Çalışma defteri.
MNI : Çok
M Y : Benim
N : Hayır
N W : Şimdi
N R : Numara, sayı
O M : Dost, arkadaş
PSE : Lütfen
PWR : Güç
QSLK : Haberleşmeyi, iletişimi
teyit-onaylama kartı.
QSLL : Kartımı aldıktan sonra
QSL kartını gönder.
QST : Amatörün dikkatine.
R : Hepsi anlaşıldı.
RCD : Alındı
R E : Hakkında
RPT : Tekrar etmek
RST : Duyma derecesini gösteren rapor ( sinyal-ton)
R X : Alıcı
R Q : Rica
SEND : Göndermek
S K : Haberleşme sonu
SKED : Randevu
S N : Yakında
SWL : Dinleyici amatör.
STN : İstasyon
TEST : Deneme
TKS : Teşekkürler
TNX : Teşekkür
T O : ..........ya, .........ye.
T U : Teşekkür
TEMP : Isı
UR : Sizin
U : Sen, siz.
VY : Pek
WKD : Çalıştım.
WKG : Çalışıyorum.
.WX : Hava raporu.
XYL : Evlenmiş bayan amatör.
YL : Evlenmemiş bayan amatör

NOT : ANTRAK Kitabından alınmıştır. Sayfa Düzeni : TA3DP RAMAZAN

Linkback: http://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=105.0

TB5HSN:
Bilgiler için teşekkürler

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © Smf | Smf Destek